“Tienen moet properder, groener en veiliger”. Dat is de conclusie van de Tienenaars in de burgerbevraging

Opruimen van zwerfvuil in Tienen.
Bollen Opruimen van zwerfvuil in Tienen.
Netheid is de topprioriteit voor de Tienenaar. Dat blijkt alvast zo uit de burgerbevraging die het Tiense stadsbestuur de afgelopen maanden organiseerde samen met het bureau Profacts. Ook veiligheid, duurzaam groen, verkeersveiligheid en wonen komen naar voor als aandachtspunten. “We hebben nu zwart op wit wat de Tienenaar belangrijk vindt en daarmee gaan we onze meerjarenbeleidsplanning verder vorm geven”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V).

Er was al heel wat te doen rond de burgerbevraging. Oppositiepartij Tienen Vooruit! vond dit weggegooid geld voor een studie, die niet representatief zou zijn. Burgemeester Partyka spreekt dat tegen. “Alle 15.200 inwoners konden afgelopen zomer meedoen aan de bevraging. Uiteindelijk vulden 3.395 Tienenaars de vragenlijst in. Daarmee is bijna elk gezin vertegenwoordigd. Wij zijn trouwens van oordeel dat de mening van de burger wel wat geld mag kosten. Het gaat tenslotte ook om het beleid van de komende zes jaar. Dan mag er wat meer gestructureerd en diepgravend te werk gegaan worden. Je kan niet verder gaan op wat allemaal op sociale media verschijnt om een goed beleid uit te stippelen. Nu hebben we een objectief kompas, dat ons de richting zal wijzen.”

Burger-en expertenpanel

Van de 3.395 inwoners, die de enquête invulden, stelden er zich 681 kandidaat voor het burger-en expertenpanel. En hieruit werden uiteindelijk nog eens twaalf personen geselecteerd, die begin september, samen met de leden van het schepencollege en de administratie, de resultaten van de bevraging verder uitdiepten. Deze week werd het rapport voorgesteld aan het bestuur en het managementteam.

Directeur Patricia Willems (rechts) samen met de leden van het schepencollege.
Bollen Directeur Patricia Willems (rechts) samen met de leden van het schepencollege.

“We stellen vast dat we voor tachtig procent op het goede spoor zitten wat betreft de opmaak van het meerjarenbeleidsplan, maar wat ons toch verrast heeft, is dat maar liefst 86 procent van de inwoners vindt dat netheid aangepakt moet worden”, zegt algemeen directeur Patricia Willems. “Daar moeten we toch nog meer op inzetten. Er zal dus een stevige bijsturing op dit gebied moeten gebeuren.”

Slimme vuilbakken

“Netheid is natuurlijk een heel breed begrip”, zegt burgemeester Katrien Partyka. “Groen dat niet onderhouden wordt, leegstand en verkrotting, stoepen en straten die er vuil bij liggen en sluikstort, het zijn allemaal voorbeelden van netheid. Hoe kunnen we hier verbetering in brengen? Suggesties van onze inwoners zijn meer controles op sluikstorten en het inzetten van nieuwe technologieën zoals slimme vuilbakken. Ook camera’s kunnen hier een nuttige tool zijn.”

Momenteel worden al enkele mobiele camera’s benut om sluikstorters op heterdaad te kunnen betrappen. Vooral aan glasbolsites zijn deze actief. “Aanvankelijk hebben we enkele kinderziektes moeten overwinnen, maar de problemen zijn intussen opgelost en we hebben al heel wat mensen kunnen betrappen op sluikstort”, zegt schepen Tom Roovers (Groen). “Zij krijgen hoge boetes voorgeschoteld. Binnenkort komen we zeker naar buiten met cijfers hieromtrent.”

Aan de glasbollen aan de Carrefoursite worden camera’s al ingezet om sluikstort tegen te gaan.
VDT Aan de glasbollen aan de Carrefoursite worden camera’s al ingezet om sluikstort tegen te gaan.

En de mobiele camera’s zijn ook zinvol op gebied van veiligheid. “Dat hebben we goed gemerkt op speelplein Heldenland, waar de politie eigenlijk in staat was om alles op te volgen en kort op te bal te spelen. Dat is waar we naartoe moeten en wat de Tienenaar wil. Zo vindt 77 procent dat er camera’s ingezet moeten worden op plaatsen met overlast. Ook naar verkeersveiligheid toe kunnen camera’s een belangrijke bijdrage leveren, bijvoorbeeld voor het beboeten van mensen die toch een straat inrijden waar ze niet in mogen rijden of die zich niet houden aan de verkeersregels in de schoolomgevingen.”

Hoopvol

Er is dus nog werk aan de winkel. Dat geeft de Tienenaar ook aan in de enquête. “Er is inderdaad een beperkt enthousiasme over het huidige beleid, maar het initiatief van de burgerbevraging stelt hen hoopvol, als woorden ook omgezet worden in daden. We gaan dus zeker aan de slag met dit eindrapport. Bedoeling is om in december het meerjarenplan 2020-2025 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.”
5 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • vera vandepoel

  Hier word alleen maar gesproken over de zichtbare vuiligheid en wat gaat stad tienen doen aan de geur(stank)hinder dat oplinter en omstreken al jaren teistert

 • Jan Spreuwers

  Veiligheid en netheid zijn ook de verantwoordelijkheid van de burger zelf. Zag vorige week weer een 'vedet ' die te snel reed en ondertussen zijn sigarettenpeuk uit het raam keilen

 • Carine Briké

  en de vuiligheid in de Hoegaardenstraat? Daar wordt je misselijk van

 • Tim Claes

  De resultaten verbazen niet helemaal. Wat netheid betreft gaat de stad veel meer moeten doen dan hier en daar wat (mobiele) camera's zetten om sluikstorters af te schrikken. Meer vuilbakken in het straatbeeld en die ook dagelijks leeg maken; betere aanpak van de verkrotting en de leegstand; stadsdiensten onkruid op de stoepen laten verwijderen. Als je die maatregelen neemt, kan je ook punitiever optreden tegen de moedwilligen die onze stad blijven vervuilen.

 • ETIENNE BOECKX

  Wel kijk dan maar eens aan het Atheneum in de Gilain straat kort bij het politiebureel en ook de dagelijkse route van de burgemeester daar worden de stoepen gebruikt als sluikstort blikjes cola, bier en verpakkingen van fastfood liggen er her en der verspreidt vuilbakjes ( 2 stuks ) die uitpuilen.