"Pas fietssuggestie-stroken aan"

Raadslid Johny Van Stiphout (Vlaams Belang) dringt aan op aanpassingen aan de suggestiefietspaden. "In de straten waar verkeer voor motorvoertuigen slechts in één richting toegelaten is, zijn er enkel suggestiefietspaden aan één zijde van de rijweg, namelijk voor de fietsers uit de tegengestelde rijrichting. Veel fietsers denken dat het hier om een fietspad gaat en zijn daardoor overtuigd dat zij dit suggestiefietspad moeten gebruiken, ook als ze in de rijrichting van de motorvoertuigen rijden." Raadslid Van Stiphout beveelt het stadsbestuur aan om in die straten in beide richtingen suggestiestroken aan te brengen. "Een ander probleem is dat op sommige plaatsen, zoals op de Utsenakenweg, het suggestiefietspad dubbel zo breed is als op andere rijwegen, waardoor ook bestuurders van motorvoertuigen niet meer weten waar ze mogen rijden." (VDT)