"Parkeertarieven blijven te hoog"

HANDELSORGANISATIE KWIXX MAAKT RESULTATEN MOBILITEITSENQUÊTE BEKEND

Parkeren in Tienen is nog steeds te duur volgens velen.
Bollen Parkeren in Tienen is nog steeds te duur volgens velen.
Handelsorganisatie Kwixx startte eind vorig jaar met een bevraging bij de klanten van de Tiense handelaars over hun visie op de mobiliteit en het parkeergebeuren in Tienen. De resultaten zijn intussen gekend. Volgens de ondervraagde klanten moet de Markt dringend beter begaanbaar worden, moeten de parkeertarieven omlaag en moeten er meer parkeerplaatsen komen.

In totaal werden 1.532 enquêtes ingevuld door hoofdzakelijk inwoners van Tienen centrum, maar ook door inwoners van de Tiense deelgemeenten en van Tiense buurgemeenten. De resultaten werden grondig verwerkt door PXL Hogeschool in Hasselt. "Van de ondervraagden antwoordde 65,5 procent te winkelen in Tienen", zegt Carlo Declercq. "Een even groot percentage gebruikt voor dat winkelen de auto. Het aandeel fiets, bromfiets, taxi en openbaar vervoer samen bedraagt slechts 9,4 procent. Daarop hebben we gepeild naar de bereikbaarheid van de stad met de wagen. De meerderheid respondenten vindt het winkelcentrum perfect tot redelijk vlot bereikbaar. Drieëndertig procent vindt de stad moeilijk bereikbaar. Redenen daarvoor blijken te zijn: geen vlotte verkeerscirculatie in de stad, te weinig parkeerplaats in de stad, werken aan de Vesten en foute rijrichting van sommige straten."


De klanten mochten zich ook uitspreken over de geplande herinrichting van de Grote Markt.

Kwixx-voorzitter Carlo Declercq.
Bollen Kwixx-voorzitter Carlo Declercq.

Rijrichting omkeren

"Maar liefst 63 procent wenst een betere begaanbaarheid van de Markt", zegt Steven Dusart, bestuurslid Kwixx. "Andere voorstellen zijn: meer groen en meer parkeerplaatsen."Over de toegangswegen naar de Markt blijkt een kleine meerderheid eerder tevreden. "Men wil zeker niet dat de rijrichting van de Leuvensestraat omgekeerd wordt. Ook de Gilainstraat moet blijven zoals ze nu is. Meer dan vijftig procent vindt de toegang van de Peperstraat tot de Grote Markt goed en is zeker voorstander van een vlotte verbinding tussen de Grote Markt en de Veemarkt. Er zijn ook veel voorstanders van de omkering van de rijrichting in de Nieuwstraat en het bereiken van de Veemarkt via de Peperstraat."

Parkeertarieven

Kwixx polste in de enquête ook naar het parkeergebeuren in Tienen. De meerderheid, 54 procent, zegt 'ja' tegen gratis parking in het stadscentrum. "Een duidelijke vaststelling is dat 78,1 procent vindt dat er te weinig parking is", klinkt het bij de handelaarsvereniging. "En bovendien vindt net geen 63 procent van de klanten de parkeertarieven te duur. De meesten willen tussen de 0,50 tot 1 euro betalen voor een uur parkeren."In de zomer van vorig jaar verlaagde de huidige meerderheid te parkeertarieven al. De duurste tarieven van twee euro per uur, die onder meer op de Grote Markt en de Veemarkt geldig waren, werden verlaagd naar 1,50 euro per uur. De tweede duurste van 1,80 euro per uur, die van kracht waren in onder andere de Leuvensestraat en de Nieuwstraat, werden eveneens verlaagd naar 1,50 euro.

Sweettienen.pas

Schepen van Financiën, Johan Dewolfs (N-VA) kondigt alvast geen extra verlaging aan. "Samen met de handelaars dringen wij aan op een technische oplossing om parkeerkortingen op de sweettienen.pas te kunnen gebruiken in nieuwe parkeermeters. De timing van de oplossing ligt in handen van derden, maar wij blijven aandringen op een oplossing. Vorig jaar hebben wij de parkeertarieven verlaagd. Dit zal naar schatting tot 100.000 euro per jaar minder inkomsten voor de stad leiden."


"Ik denk dat we samen met Kwixx en alle andere partners in dialoog moeten blijven gaan om de beste oplossingen voor onze stad te vinden", reageert schepen van Handel en Middenstand, Wim Bergé (CD&V). "Het onderzoek van Kwixx is zeker een waardevolle bijdrage in dit debat."