(Net niet) met hakken over de slot

Bestuursakkoord doorgelicht

Rapport Tienen: 10 gelukt, 10 niet gelukt

GOETSENHOVEN-militair domein
KRISTIEN BOLLEN GOETSENHOVEN-militair domein
Het rapport voor Tienen, dat 47 pagina's telt, is wat minder te noemen. Het is duidelijk dat de hele heisa rond de onbestuurbaarheid van de stad gaten geslagen heeft. De overgang van CD&V-sp.a meerderheid naar een coalitie van Open Vld-Groen-N-VA en CD&V zorgde voor een nieuwe visie, die onmogelijk op een termijn van drie jaar kon gerealiseerd worden.

1) Restauratie muziekacademie. Geslaagd. In de zomer van 2016 kon de renovatie van 'De Tinnen Schotel' na drie jaar werken afgewerkt worden. De Academie Regio Tienen (ART) met haar meer dan 2.000 leerlingen nam meteen het gebouw in gebruik.

2) Project Gasthuismolenstraat. Geslaagd. In september vorig jaar kwam het nieuws dat het oude Sint-Janshospitaal in de Gasthuismolenstraat na 40 jaar leegstand dan toch een nieuwe bestemming krijgt. Tom Decuypere zal de uitdaging aangaan om het geklasseerde pand om te vormen tot woningen, appartementen en loften.

3) Site Donystraat. Geslaagd. In maart 2018 maakte de stad bekend de site van 55 are tussen de Veldbornstraat, de Kapelstraat en de Donystraat te verkopen. De aankoopdossiers worden nog bekeken. Op basis van deze evaluatie zal de stad toewijzen.

4) Goetsenhoven militair domein. Geslaagd. De stad Tienen en de provincie verleenden een milieuvergunning aan Koninklijke Vliegclub De Wouw vzw en ULM Goetsenhoven vzw tot 9 maart 2029. Daarnaast werd de stedenbouwkundige aanvraag voor de bouw van een trainingscenter voor de regionale politie met schietstand op deze site goedgekeurd.

5) Nieuw stadsmagazine. Geslaagd. In december vorig jaar lanceerde de stad het gloednieuw stadsmagazine 'Tiens' om de inwoners beter te informeren over projecten en andere onderwerpen en om het imago van de stad op te blinken. Het magazine is ook online te raadplegen op www.tienen.be/tiens.

6) Bedrijventerrein drie tommen. Geslaagd. De bouw is inmiddels gestart. Het wordt een modern en duurzaam park met plaats voor een 40-tal ondernemingen. De bedrijvenzone maakt deel uit van het groter plan 'Drie Tommen', waarin de Romeinse grafheuvels uiteraard centraal staan. Die site is elf jaar na de start van het restauratieproject zopas opengesteld.

7) VIA Scholengroep. Geslaagd. Zowel de Immac-site als de College-site werden verlaten en alle kinderen kregen een onderkomen aan de Waaiberg. Op de Immacsite is men bezig met de bouw van een kwaliteitsvol woonproject. De College-site vormt momenteel een bruisende plek voor pop-ups en zal later plaatsmaken voor een woonproject.

8) Locatieonderzoek nieuw ziekenhuis. Geslaagd. In april maakte de provincie de voorkeurslocatie voor de bouw van de nieuwe centrale campus voor het Regionaal Ziekenhuis H.Hart Tienen bekend. Het gaat om de site naast het Vianderdomein aan de Hamelendreef. Nu moet er onderhandeld worden met de betrokken eigenaars.

9) Restauratie Sint-Lambertuskerk Groot Overlaar. Deels geslaagd. In april 2015 werden de restauratiewerken aan het dak van deze beschermde kerk gestart. Op de rest van de restauratie van het gebouw en de begraafplaats is het nog wachten. De kerk blijft dus voorlopig gesloten in afwachting van de goedkeuring van de subsidies van Onroerend Erfgoed.

10) Renovatie ontmoetingscentrum Bost en ontmoetingscentrum Hakendover. Deels geslaagd. In januari dit jaar opende het gerenoveerde parochiecentrum van Bost de deuren. Met OC De Buksboom beschikt Tienen nu over een zesde volwaardig ontmoetingscentrum. Eind dit jaar start de stad met de renovatie en nieuwbouw van het ontmoetingscentrum in Hakendover.

11) Sanering en onderhoudswerken kerkhof Aarschotsesteenweg. Niet geslaagd. De plannen liggen wel klaar om aan de Aarschotsesteenweg een mooie parkbegraafplaats te maken. Doel is om de paden te verharden en het kerkhof waar mogelijk te vergroenen met hagen, bomen en struiken.

12) Heraanleg Grote Markt en omgeving. Niet geslaagd. Er is wel al een hele weg afgelegd om tot een definitief plan te komen. In juli werd ook al de aanbestedingsprocedure voor de heraanleg opgestart. Na toewijzing van de opdracht kan er een verdere planning opgemaakt worden.

13) Studie Noordelijke Ring. Niet geslaagd. Zes jaar geleden werd op de gemeenteraad gezegd dat het gewest de toezegging had gedaan om de Noordelijke Ring aan te leggen. Voor de studiekosten zou een budget van 700.000 euro vrijgemaakt worden, maar die studie kwam er uiteindelijk niet.

14) Heruitwerking stadsvernieuwingsproject Arena. Niet geslaagd. In 2014 werd Arena omgevormd tot Arena +, een andere naam voor het voormalig kazerneplein, dat intussen Sint-Jorisplein heet. Enkel de naam lijkt de voorbije legislatuur echt veranderingen ondergaan te hebben.

15) Herontwikkeling van station en omgeving. Niet geslaagd. Maar dat heeft vooral met de NMBS te maken. Die stelde de plannen voor de definitieve inrichting van het Stationsplein nog enkele jaren uit. Het provinciebestuur en de stad gaan binnenkort wel over tot een tijdelijke inrichting van het plein met zitplaatsen en speelse elementen.

16) De afbakening en ondersteuning van de handelskern. Niet geslaagd. Ondanks het opzetten van een Task Force Regio is er onvoldoende vooruitgang geboekt voor het creëren van een gunstig ondernemingsklimaat. Het loket Lokale Economie moet nog verder uitgebouwd worden.

17) Inkanteling OCMW in de gemeente. Niet geslaagd. De eerste stappen hiertoe werden nochtans reeds in de loop van 2015 gezet. Het proces is nu wel lopende. Het nieuwe decreet lokaal bestuur voorziet dat tegen 2019 een eengemaakt organogram stad en OCMW dient te worden uitgewerkt. Dit zal de basis vormen voor deze inkanteling en een van de eerste opdrachten van de nieuwe algemeen directeur.

18) Heropwaardering van de Viander. Niet geslaagd. Dit is uitgedraaid tot een ware soap met als gevolg dat deze groene long van Tienen er vandaag desolaat bijligt. Er werd geen nieuwe uitbater gevonden voor de cafetaria en de Vianderfeesten, die amper nog een dag telde, was een klein fiasco.

19) FFH-Campus. Niet geslaagd. In 2012 opende Feed Food Health met veel toeters en bellen officieel de deuren. Anno 2018 is er op het terrein nog maar weinig gerealiseerd. In het zogenaamde Food Port gebouw, waar startende bedrijven onderzoek kunnen doen, begint er wel wat leven te komen, maar het staat nog zo goed als eenzaam en alleen op het bedrijventerrein, waar tot nu toe enkel SES VanderHave actief is. Jodoco zal er in 2019 actief zijn en er zou nog een derde aanvraag voor een bedrijf op til staan.

20) Masterplan Grote Gete. Niet geslaagd. De Grote Gete ligt er dezer dagen troosteloos bij. In het kader van de heraanleg van de Vesten werd de rivier drooggelegd om de renovatie van de brug aan de Bergévest te realiseren. Na de werken wil de stad Tienen de Gete wel in ere herstellen.
1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Kris Mellaerts

    Dus als ik het goed begrijp zijn de belangrijkste projecten niet geslaagd en die waar we eigenlijk niets mee zijn wel.... Zegt veel over het bestuur van de stad...