"Men wil de oppositie de mond snoeren"

VRAGEN GEMEENTERAAD MOETEN VOORAF SCHRIFTELIJK INGEDIEND WORDEN

Marie-Claire Loozen, Nico Degroodt en Annemie Minten van de Burgerpartij.
Foto Bollen Marie-Claire Loozen, Nico Degroodt en Annemie Minten van de Burgerpartij.
Voortaan moeten mondelinge vragen op de gemeenteraad vooraf schriftelijk ingediend worden. Dat werd gisteravond op de raad beslist. "De meerderheid wil met deze maatregel de oppositie de mond snoeren", reageert oppositieraadslid Marie-Claire Loozen (Burgerpartij) boos. Maar gemeenteraadsvoorzitter Jos Hermans (CD&V) ontkent dat. "Het is gewoon de bedoeling om de mondelinge vragen te stroomlijnen met respect voor het spreekrecht en vraagrecht van de raadsleden."

"Het soms uitgesponnen verloop van de mondelinge vraagstelling met antwoord en reactie en wederwoord brengt regelmatig frustratie bij leden van de raad", verklaart Jos Hermans.


"Bedoeling is dan ook om de vraagstelling wat te stroomlijnen en het college de gelegenheid te geven een concreet en volledig antwoord te geven, wat nu door de verrassing van de vraag en ondanks de parate kennis, niet altijd mogelijk is."

Censureren

Maar oppositieraadslid Marie-Claire Loozen, die recent De Burgerpartij oprichtte, vindt deze maatregel een beknotting van het spreekrecht van de raadsleden.


"De gemeenteraad is bij uitstek het forum waar gemeentelijke aangelegenheden moeten aangekaart en besproken worden. De gemeenteraadsleden hebben van de burger tenslotte een mandaat gekregen om hen te vertegenwoordigen. Maar de huidige meerderheid heeft er blijkbaar problemen mee dat leden van de gemeenteraad, die tot de oppositie behoren, problemen aankaarten, kritische vragen stellen of totaal mank lopende situaties aankaarten. Vandaar dat het college van burgemeester en schepenen de tussenkomsten van haar raadsleden wil censureren in de hoop de oppositie monddood te maken."

"Niets nieuws"

"Dat is totaal niet waar", reageert Jos Hermans.


"We beperken helemaal niet in tijd en ook niet in aantal vragen, maar het vraagrecht mag geen aanleiding vormen tot een uitvoerig debat of tot het nemen van een beslissing. Voor technische en te discussiëren punten zijn er de raadscommissies als voorbereiding op de gemeenteraad. Wij lanceren hier trouwens niets nieuws. De voorgestelde procedure is ontleend aan het reglement van toepassing op de provincieraad Vlaams-Brabant. In veel vergelijkbare steden wordt de mondelinge vraagstelling zelfs getimed en in aantal beperkt per fractie. Daar doen we niet aan mee." besluit Hermans.