"Kaap van 35.000 inwoners in 2018 ronden"

Tien jaar geleden telde Tienen zo'n 32.000 inwoners. Vandaag zijn dat er 34.500. "En ik verwacht dat in de loop van 2018 de kaap van 35.000 inwoners gerond wordt", zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V).

Tussen 2007 en 2014 kende Tienen een jaarlijkse groei van gemiddeld tweehonderd inwoners. Maar de jongste drie jaar is dat cijfer gestegen tot driehonderd. "Dat toont aan dat Tienen een aantrekkelijke woonstad is", zegt Partyka. "We hebben alle troeven om dé hoofdstad van het Hageland te worden. We hebben uitgebreide onderwijsmogelijkheden, een ziekenhuis met regionale uitstraling en gerenommeerde zorginstellingen. Die centrumrol willen we verder versterken door in te zetten op jonge gezinnen en senioren. Zij moeten in Tienen een nette en veilige stad vinden, waar het leuk wonen is en alles binnen handbereik ligt."

In de historische stadskern komen nu al heel wat terreinen vrij voor stadsontwikkeling. "In het kader van het project Scholen voor Morgen wordt een nieuwe campus gebouwd in de Waaibergstraat, waar alle humaniora-afdelingen van het vrij onderwijs geconcentreerd worden", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Jos Mombaers (Open Vld). "Daardoor komen de terreinen van het Immaculata Instituut en het College vrij. Op die eerste site komt een woonproject met ongeveer tachtig eenheden. Voor de College-site werden de eerste ontwerpen aan de stad voorgelegd. Ondertussen bouwt Matexi op de Lyceumsite en heeft de stad opdracht gegeven om een ruimtelijk ontwikkelingsplan op te stellen voor de Donysite."

Woonproject voor gezinnen

De gronden in de Donystraat zijn nog eigendom van de stad, maar zullen dus in 2017 verkocht worden. "We willen er een woonproject realiseren voor gezinnen", zegt burgemeester Partyka. "In de eerste helft van dit jaar willen we via een wedstrijd het beste project kiezen. Het moet een meerwaarde voor de buurt worden, met groene ruimte. De geschatte verkoopprijs van de Donysite bedraagt 1,4 miljoen euro."

Zo zullen er op middellange termijn in totaal vijfhonderd extra woningen gecreëerd worden. En extra inwoners, dat betekent ook extra inkomsten voor de stadskas. "We verwachten tegen 2020 toch 600 à 700.000 euro extra uit de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting", zegt schepen van Financiën Johan Dewolfs (N-VA).

Als de stad de 35.000 inwoners haalt, zal Tienen twee extra gemeenteraadsleden krijgen en zal de stad ook kunnen genieten van heel wat extra geld uit het gemeentefonds. (VDT)

Burgemeester Katrien Partyka en schepen van Ruimtelijke Ordening Jos Mombaers aan de Donysite. Daar moet een woonproject voor gezinnen komen.
Bollen Burgemeester Katrien Partyka en schepen van Ruimtelijke Ordening Jos Mombaers aan de Donysite. Daar moet een woonproject voor gezinnen komen.