"Enkele unieke vondsten verwacht"

STAD GAAT PUTTEN GRAVEN IN GROTE MARKT VOOR ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

Eind april zullen er op de Grote Markt acht proefputten gegraven worden, om archeologisch onderzoek te doen.
Foto Bollen Eind april zullen er op de Grote Markt acht proefputten gegraven worden, om archeologisch onderzoek te doen.
Het stadsbestuur laat eind april en begin mei acht proefputten uitgraven op de Grote Markt, die archeologisch onderzoek moeten toelaten. Dit vooronderzoek is, conform het onroerend erfgoed decreet, nodig in het kader van de geplande heraanleg van de Markt. "Ik verwacht wel dat er vondsten zullen worden gedaan", zegt schepen van Openbare Werken, Eddy Poffé (Open Vld).

Na enkele jaren van plannen maken, samen met alle betrokken partijen, komt de transformatie van de Grote Markt dichterbij. Deze moet toegankelijker, groener en levendiger worden. In augustus volgend jaar starten de werken, waarvan het kostenplaatje 7,2 miljoen euro bedraagt. Maar voor de heraanleg van start gaat, moet eerst een archeologisch onderzoek in het centrum van de historische stadskern uitgevoerd worden. "We zullen acht proefputten graven op verschillende plaatsen op de Markt", zegt schepen Poffé. "Op de Markt zelf denken we stukken van de oude Heirbaan terug te kunnen vinden. Ook achter de kerk zal er een put gegraven worden, omdat we weten dat daar vroeger gebouwen tegen aanleunden. Een negende put, op het Heldensquare, zal later gegraven worden."

Nieuwsgierig

"Ik ben alvast benieuwd naar wat het archeologisch vooronderzoek zal opleveren", gaat schepen Poffé verder. "In het verleden hebben de Tienenaars al mogen kennismaken met unieke vondsten uit hun rijke Romeinse en (post-)middeleeuwse verleden", vult schepen van Erfgoed, Wim Bergé (CD&V), aan.


De acht putten moeten na het onderzoek opnieuw gedicht en weer in hun oorspronkelijke staat hersteld worden. De stad schrijft nu een overheidsopdracht uit om een aannemer aan te stellen, die deze werken voor zijn rekening zal nemen. De uitvoering ervan zal gebeuren in overleg met de technische dienst. De openbare werken gebeuren door het studiebureau Archeologie.

Opvolging?

De kostprijs van de werken, die tien werkdagen in beslag zullen nemen, wordt geraamd op 102.850 euro. "Dit is opnieuw een bijkomende kost in dit dossier", stelt oppositieraadslid Jean Defau (sp.a) vast. "Ik begrijp dat dit nodig is, maar er wordt veel geld uitgetrokken voor een dossier waarvan ik me vragen stel bij de opvolging ervan. Ik hoop ook dat men nog rekening zal houden met de resultaten van de recent uitgevoerde enquête van handelaarsvereniging Kwixx, over de gewenste aanpassingen in het circulatieplan in het centrum van Tienen."