Verbod op auto’s in tunnel Driesstraat wordt permanent

De tijdelijk opstelling met de verkeerslichten tussen de Driesstraat en de Dentergem werd relatief snel weer geschrapt. Wagens mogen er sinds maart 2019 niet meer door. Die regeling wordt nu permanent.
Sam Vanacker De tijdelijk opstelling met de verkeerslichten tussen de Driesstraat en de Dentergem werd relatief snel weer geschrapt. Wagens mogen er sinds maart 2019 niet meer door. Die regeling wordt nu permanent.
Het verbod op autoverkeer in de tunnel onder de sporen tussen de Driesstraat en de Dentergemstraat wordt permanent. Die regeling werd een jaar geleden al ingevoerd en werd onlangs positief geëvalueerd door het stadsbestuur en door de verkeerscommissie. 

Bij wijze van alternatieve route voor de afgesloten spoorwegovergang in de Dentergemstraat werd door het vorige stadsbestuur een regeling uitgewerkt met verkeerslichten, om zo beurtelings verkeer toe te laten in de smalle tunnel. Mee op vraag van Natuurpunt De Torenvalk en de Fietsersbond werd daarna door het huidige stadsbestuur beslist om de lichten weg te nemen en alleen zwakke weggebruikers toe te laten. Het aanvullende politiereglement dat die situatie permanent maakt, staat op de agenda van de gemeenteraad donderdag.

“Het voorbije jaar zijn geen gegronde klachten ontvangen noch kregen we melding van problemen”, zegt mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V). “Men kwam snel tot het besef dat lichten niet de ideale oplossing waren. Niet alleen waren de batterijen vaak plat, het was ook een dure maatregel die de stad 5.000 euro per maand kostte. Gezien de gunstige evaluatie van de huidige situatie stellen we voor om het toegangsverbod voor autoverkeer te bestendigen.”

De schepen geeft nog mee dat er voor de bewoners van de Montevalwijk wel nagedacht wordt over een nieuwe aantakking op de zuiderring. “Daarover wordt nu overlegd met het Agentschap Wegen en Verkeer. Met een nieuwe oprit op de zuiderring hoeven de bewoners van de wijk dan niet langer om te rijden om op de ring te geraken.”