Sint-Andriesziekenhuis reageert op dreigende sluiting materniteit: “Centralisatie is geen meerwaarde”

De kans bestaat dat er op termijn geen kindjes meer geboren zullen worden in het Sint-Andriesziekenhuis.
RV/SAZ De kans bestaat dat er op termijn geen kindjes meer geboren zullen worden in het Sint-Andriesziekenhuis.
In veel kleinere materniteiten in ons land zit de schrik voor een sluiting er diep in sinds de publicatie van het nieuwe rapport van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg. Ook voor de materniteit van het Sint-Andriesziekenhuis dreigt een sluiting, maar als het aan algemeen directeur Peter Lauwyck ligt blijft de Tieltse materniteit gewoon open.

“Het is aan de politiek om te beslissen, maar het is belangrijk te benadrukken dat het geen kwaliteitskwestie betreft, aangezien er geen kwaliteitsverschillen tussen kleine en grote materniteiten worden aangehaald. Wel is het zo dat de studie berekent hoeveel bevallingen een materniteit zou moeten hebben om break-even te werken. Dat aantal bedraagt 557 bevallingen per jaar”, weet Lauwyck. “Ergens is het begrijpelijk dat het kenniscentrum deze oefening maakt gezien de budgettaire uitdagingen in de gezondheidszorg.”

Winstgevend ziekenhuis

Lauwyck geeft toe dat de bezettingsgraad van de materniteit in Tielt gedaald is. “Die daling is vooral te wijten aan de verkorting van het aantal ligdagen. Patiënten gaan nu eenmaal sneller naar huis dan vroeger en dat geldt ook voor wie een chirurgische ingreep ondergaan heeft. Die evolutie zal zich in de komende jaren alleen maar verderzetten. De omkadering thuis is fel verbeterd en ook poliklinische bevallingen zitten in de lift. Anderzijds ligt ons ziekenhuis ook in een rurale omgeving met minder bevallingen. Maar het is niet onze ambitie om de materniteit te sluiten, integendeel. Ons ziekenhuis is winstgevend, terwijl een op vier ziekenhuizen in België verlieslatend is. De materniteit is dan ook een service die we het liefst draaiende willen houden.”

Het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt
Sam Vanacker Het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt

Omgekeerd effect

Volgens Lauwyck zou de sluiting van materniteiten in de plaats van een besparing zelfs tot een meerkost voor de overheid kunnen leiden. “Ik ben voorstander van centralisatie als het gaat om kennis. Zo doen we voor slokdarmkanker al een beroep op collega-ziekenhuizen die meer ervaring hebben met zulke operaties. Maar qua kwaliteit en medische kennis is er tussen materniteiten geen verschil. Centralisatie biedt in dit geval geen meerwaarde. Er is louter het financiële aspect, maar dan nog. Er gaan niet minder bevallingen zijn door materniteiten te centraliseren. De honoraria van de artsen blijven gelijk en daarmee blijft de last voor de overheid dus ook gelijk. Van een besparing is dus geen sprake. De kans bestaat dat de grotere ziekenhuizen meer bevallingen gaan krijgen en dan gaan rekenen op subsidies om hun materniteiten uit te breiden. Zo krijg je het omgekeerde resultaat. Wel kan de studie nuttig zijn voor de overheid om te beslissen waar het nog subsidies wil geven voor de renovatie van materniteiten. Zo lijkt het me logisch dat de overheid geen infrastructuursubsidies meer geeft aan materniteiten met minder dan 557 bevallingen.”