School beleeft 'zwarte maandag'

LEERLINGEN DE BRON PROTESTEREN TEGEN GEPLANDE HERVORMINGEN

Nagenoeg alle leerlingen van 1 MOD in De Bron dragen een zwarte trui of broek.
Foto Sam Vanacker Nagenoeg alle leerlingen van 1 MOD in De Bron dragen een zwarte trui of broek.
'Black Monday' in vrije ASO-school De Bron in Tielt. Daar is gisteren geprotesteerd tegen de hervormingsplannen van de scholengroep Molenland. Veel leerlingen volgden de oproep van de bezorgde leerkrachten en medewerkers om in het zwart gekleed naar school te komen.

De precieze inhoud ervan ligt volgens de directie van de scholengemeenschap nog steeds niet vast, maar feit is wel dat de hervormingsplannen de voorbije weken met mondjesmaat voorgesteld werden aan het onderwijzend personeel. Alles samen hebben de plannen betrekking op acht scholen: De Bron, het Sint-Jozefsinstituut, Regina Pacis, Sancta Maria Ruiselede, de sportschool in Meulebeke, Buso De Ster, het Vrij Technisch Instituut en KSO Internaat.


Volgens de plannen die nu op tafel liggen, zouden de studierichtingen van De Bron vanaf september 2019 anders ingevuld worden. De ongerustheid begon nadat de leerkrachten van De Bron op de hoogte werden gebracht. Het resultaat: opvallend veel zwarte outfits gisteren, al verliep de lesdag er rustig. De leerkrachten durven niet openlijk te reageren en de directie van De Bron schuift alle vragen door naar de directie van de scholengemeenschap, maar bij de meer dan duizend leerlingen valt wél nieuws te rapen. "Zoals het er nu uitziet, zullen wij hier niet eens onze zes jaar kunnen uit doen", vertelt Lara Lambert van 1 MOD e. "De Bron wordt een middenschool met een brede eerste graad voor alle leerlingen van de hele groep. Maar dat betekent dat de hogere graden hier zullen verdwijnen. Wij zouden voor ons vijfde en zesde jaar moderne talen moeten verhuizen naar de campus van hogeschool VIVES, maar we willen hier blijven", vult Birthe De Meulemeester aan.

Geruststelling

"De leerkrachten hebben ons gevraagd om vandaag in het zwart naar school te komen en dat hebben we gedaan. Uit solidariteit met hen, maar ook als teken van rouw", gaat Lander Couvreur verder. "Het ziet ernaar uit dat de directie alles al heeft uitgetekend. Onze leerkrachten hebben helemaal niets meer in de pap te brokken." Rik Delmotte, algemeen directeur van de scholengemeenschap, ontkent dat er geen inspraak is. "De medewerkers hebben zelfs enkele dagen tijd gekregen om bedenkingen te formuleren. We komen pas naar buiten met de plannen als er een definitieve versie op tafel ligt die we intern grondig hebben afgetoetst. Wat 'Black Monday' in De Bron betreft: de leerlingen vinden dat misschien wel leuk om samen in het zwart naar school te komen, maar ze doen dat dus zonder te weten waarover het precies gaat. Als het een geruststelling kan zijn: ik kan nu al verzekeren dat alle huidige domeinoverschrijdende ASO-studierichtingen behouden blijven. Maar er komen van hogerhand sowieso hervormingen en nieuwe leerplannen aan. Ons daar niet op voorbereiden, zou erg onverstandig zijn."