Oppositie niet blij met nieuwe samenstelling adviesraden: “U bent geen schepen van landbouw maar schepen van landbouwers met de juiste lidkaart”

De gemeenteraad van Tielt
Sam Vanacker De gemeenteraad van Tielt
Oppositiepartijen N-VA, Open Vld en sp.a zijn niet te spreken over de nieuwe samenstelling van de verschillende Tieltse adviesraden. Zowel in de verkeerscommissie, in de milieuraad als in de raad voor land- en tuinbouw hebben de partijen geen vertegenwoordiger meer.

Net als van de gemeenteraad worden de verschillende stedelijke adviesraden en -commissies om de zes jaar opnieuw samengesteld. Oppositieraadslid Simon Bekaert (sp.a) merkte op dat geen enkel lid van sp.a een plaats had in de nieuwe verkeerscommissie. Hij richtte zich tot mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V), die als schepen wel in die raad zetelt. “U zetelde in de vorige legislatuur als oppositieraadslid in de verkeerscommissie. Ik ga er van uit dat u dat nuttig vond. Ik stel voor dat de verschillende politieke fracties van deze gemeenteraad opnieuw een vertegenwoordiging krijgen. Dat zou trouwens in lijn liggen met de belofte van burgemeester Luc Vannieuwenhuyze, die tijdens de installatievergadering zei dat de oppositie meer betrokken zou worden bij het bestuur.”

Boerenbond

Ook Henk Mauws (N-VA) en Veerle Vervaeke (Open Vld) hekelden het feit dat ze in de lokale raden buitenspel werden gezet. Vervaeke trok fel van leer tegen landbouwschepen Joris Vande Vyvere (CD&V). “De landbouwraad is aangepast naar wat u belangrijk vindt, namelijk dat er zoveel mogelijk mensen van uw landbouwvereniging (Vande Vyvere is provinciaal voorzitter van de Boerenbond, nvdr) in de landbouwraad zetelen. De Boerenbond mag twaalf vertegenwoordigers afvaardigen, De Groene Kring is niet vertegenwoordigd en het Algemeen Boerensyndicaat krijgt maar één vertegenwoordiger. U gedraagt zich niet als schepen van de Tieltse land- en tuinbouw maar als schepen van landbouwers met de juiste lidkaart op zak.”

Veerle Vervaeke (Open Vld)
Jos Bogaerts Veerle Vervaeke (Open Vld)

Zowel Byttebier als Vande Vyvere verdedigden de nieuwe samenstelling van de adviesraden door te verwijzen naar het nieuwe decreet lokaal bestuur. “In het nieuwe decreet wordt gepleit voor een depolitisering van de adviesraden. Zelf ben ik als schepen trouwens geen voorzitter van de verkeerscommissie meer. Bovendien zijn er met de Fietsersbond en de andersvaliden twee vertegenwoordigers bij gekomen in de commissie”, reageert Byttebier. 

Vande Vyvere benadrukte dan weer dat de Boerenbond nu eenmaal de grootste vereniging van Tielt is. “Wat het ABS betreft, heb ik geïnformeerd bij de collega’s, maar die vereniging heeft geen lokale werking in Tielt. Meerdere ABS-vertegenwoordigers waren welkom geweest, maar de vraag is er gewoon niet. Dat de Groene Kring geen vertegenwoordiging heeft, heeft alles te maken met het feit dat ze in de vorige legislatuur nooit aanwezig waren op de vergaderingen.” 

Landbouwschepen Joris Vande Vyvere (CD&V)
Sam Vanacker Landbouwschepen Joris Vande Vyvere (CD&V)Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.