Oppositie maakt kerkenplan met de grond gelijk: “Eén lijntje tekst over de toekomst van twee van de zes kerken op 60 pagina’s. Dit getuigt van een totaal gebrek aan visie”

Er is al langer sprake van een andere invulling voor de O.L.V-kerk in Tielt en de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Schuiferskapelle.
Sam Vanacker Er is al langer sprake van een andere invulling voor de O.L.V-kerk in Tielt en de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Schuiferskapelle.
Op de gemeenteraad stond donderdag het kerkenbeleidsplan van de stad op de agenda. Dat is een wettelijk verplicht document die het gebruik en de eventuele toekomstige nevenbestemmingen van de zes kerken in Tielt vastlegt. Volgens oppositiepartijen sp.a en Open Vld is van een echt plan echter geen sprake omdat er niets concreets in staat.

“Dit is een lijvig document van zestig pagina’s, maar 59 pagina’s gaan over de geschiedenis van de kerken. Welgeteld één lijntje tekst gaat over de toekomst van twee van de zes kerken. Dit getuigt van een totaal gebrek aan visie en dit plan is een gemiste kans om met de kerken de lokalenproblematiek in Tielt op te lossen. Zo zou de O.L.V-kerk bijvoorbeeld een oplossing kunnen bieden voor Zanglust”, meent Veerle Vervaeke (Open Vld). Haar collega-oppositieraadslid Birger De Coninck (sp.a) sloot zich daarbij aan. “De zin ‘verder onderzoek naar eventuele nevenbestemmingen als de opportuniteiten zich voordoen’ is op zijn zachtst gezegd erg vaag. Dit is niks nieuws tegenover zes jaar geleden. We hebben de indruk dat het plan vooral opgemaakt werd omdat het verplicht is om subsidies te kunnen krijgen. Een gemiste kans.”

Flexibel plan dat kan evolueren

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) gaf toe dat er weinig concreets in het kerkenbeleidsplan stond. “De bestemming is misschien niet nauwkeurig omschreven, maar dit is een belangrijke eerste aanzet die de juiste richting aangeeft. Het kostenplaatje van een volledige herinrichting is enorm, zoals bleek uit eerdere studies. Wel gaan we investeren. Zo wordt er 180.000 euro uitgetrokken voor de vernieuwing van elektriciteit en verwarming in de kerk van Schuiferskapelle, terwijl er 20.000 euro naar een vast podium gaat in de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Verder is dit vooral een flexibel plan, dat kan evolueren en groeien doorheen de tijd.”

Er wordt effectief al sinds het begin van de vorige legislatuur gepraat over een herbestemming van twee Tieltse kerken. De toenmalige meerderheid liet al een studie uitvoeren naar een eventuele herinrichting van beide kerken, maar toen bleek dat er drie miljoen euro nodig zou zijn om de O.L.V-kerk om te toveren tot volwaardig cultuurcentrum belandden die plannen snel weer in de koelkast.