Nieuwe Academie op collegesite?

Het Tieltse stadsbestuur heeft zijn oog laten vallen op de collegesite als nieuwe locatie voor de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord. De academie kampt met ernstig plaatsgebrek en kreeg eind vorig jaar een onvoldoende van de onderwijsinspectie.

"Op korte termijn zullen zowel de kunstacademie als de Academie voor Muziek en Woord gebruik kunnen maken van de leegstaande politiegebouwen", zegt cultuurschepen Guido Mehuys (sp.a). "Op lange termijn denken we aan een nieuwe gezamenlijke academie op de collegesite in de Ieperstraat. Zo zou de oude basisschool van Regina Pacis een ideale locatie zijn. Die grond is nu nog eigendom van de Tieltse Bouwmaatschappij, maar we zullen een grondruil met de Godelieveschool voorstellen."

Op de vraag van waar het geld voor die nieuwbouw zal komen, antwoordde Mehuys dat er waarschijnlijk een lening zal moeten aangegaan worden. Of en hoe het plan gerealiseerd zal worden, zal afhangen van de volgende meerderheid. (SVR)