Lieven Rijckaert is zonecommandant

Lieven Rijckaert, de oud-commandant van de brandweer van Tielt, kan vanaf 1 april definitief aan de slag gaan als commandant van de hulpverleningszone Meetjesland. De aanstelling van Lieven Rijckaert tot zonechef van de hulpverleningszone Meetjesland verliep niet vlekkeloos. De FOD Binnenlandse Zaken had zijn aanstelling vernietigd door een procedurefout. De aanwerving was correct verlopen, maar in de aanstellingstekst was een fout artikel geslopen. Daarom stond de hulpverleningszone voorlopig onder de hoede van een waarnemend commandant. Op 2 februari deed de Raad van State een voorlopige uitspraak die in het voordeel van de hulpverleningszone sprak. Het ministerieel besluit wordt geschorst, waardoor Rijckaerts mandaat start op 1 april voor een periode van zes jaar. (JEW)