Iedereen Tielt haalt uit naar meerderheid over locatie voor kampeerauto's

Schepen van Toerisme Grietje Goossens (Iedereen Tielt) neemt het niet dat burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) onder haar duiven heeft geschoten wat de locatie van het nieuwe kampeerautoterrein betreft. Naar eigen zeggen kwam ze zelf met het idee voor het Vredespark, die nu als alternatief naar voren geschoven werd.

Bedoeling was drie parkeerplaatsen aan te leggen voor campers in de B. Vande Vyverelaan, maar tijdens een infovergadering was er fel protest van buurtbewoners. Goossens hield echter voet bij stuk, maar vorige maandag liet De Rammelaere weten dat er "geluisterd moest worden naar de burgers" en dat het Vredespark een alternatief kon zijn voor de nieuwe parking.

Subsidie

Begin vorige week wou de schepen niet reageren, maar nu heeft ze wel een reactie klaar. "Na het overwegen van verschillende locaties heb ik in de eerste ronde het Vredespark naar voor geschoven als ideale locatie. Het voorstel werd zelfs positief onthaald bij Westtoer, maar de collega's van de andere partijen waren meer gewonnen voor de Burggraaf Vande Vyverelaan. Daar heb ik mij bij neergelegd en die keuze heb ik dan ook verdedigd op de infovergadering. Groot was mijn verbazing dat de collega's nu plots wel mijn voorstel naar voor schuiven als alternatief. Maar sowieso ga ik nu na of we de subsidie kunnen behouden op een andere locatie."


De Rammelaere ontkent dat het Vredespark een voorstel was van Goossens. "Westtoer zelf kwam met die locatie op de proppen in 2016. Helaas werd die piste nooit degelijk onderzocht. In februari 2017 kregen we al een subsidie toegekend van 30.000 euro, maar sindsdien gebeurde er nog maar weinig in dat dossier. Als er niet tijdig naar de mensen geluisterd wordt, dreig je inderdaad subsidies te verliezen. Ik ben alvast blij dat schepen Goossens de alternatieven nu verder zal uitwerken." (SVR)