Groen licht voor uitbreiding industrieterrein, maar vernieuwing brandweerkazerne is nog niet voor morgen

De brandweerkazerne van Tielt in de Felix d’Hoopstraat is aan vernieuwing toe.
Sam Vanacker De brandweerkazerne van Tielt in de Felix d’Hoopstraat is aan vernieuwing toe.
De vernieuwing en uitbreiding van de verouderde brandweerkazerne in de Felix d’Hoopstraat, iets waar de Tieltse brandweer al lang om vraagt, komt na een periode van stilstand weer een beetje dichterbij. Al is de uitbreiding van industriezone Noord nog niet voor morgen.

Op de agenda van de gemeenteraad van volgende week staat de belofte van de stad om de site van garage De Soete naast de kazerne te kopen met het oog op een nieuwe kazerne. Dat de stad het stuk grond zou kopen, werd wel al vastgelegd door de vorige meerderheid in 2018. Toen al werd vastgelegd dat garage De Soete een nieuw aan te leggen lot zou kunnen gebruiken op Industrieterrein Noord, maar de geplande uitbreiding van die zone met veertig hectare raakte maar niet goedgekeurd door een aanslepende procedure bij de Raad van State

“Die procedure is achter de rug”, weet burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). “Nu kan intercommunale WVI letterlijk de weg effenen voor de uitbreiding van het bedrijventerrein. Als die uitbreiding er is, kan De Soete verhuizen. Ik spreek me niet graag uit over timing, maar dat zal toch nog wel een jaar of twee duren. De aanbestedingen zijn in elk geval lopende.”