Dringend betere stek voor academies nodig

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN TIELT

De leerlingen in de gitaarklas van de Academie voor Muziek en Woord zitten op elkaar gepakt.
Archieffoto Sam Vanacker De leerlingen in de gitaarklas van de Academie voor Muziek en Woord zitten op elkaar gepakt.
De Academie voor Muziek en Woord en de Kunstacademie van Tielt hebben van de onderwijsinspectie een negatief rapport gekregen op vlak van huisvesting. Als er straks geen degelijk verbeterplan op tafel ligt, dreigen de academies hun erkenning te verliezen. Hierdoor zou het loon van het lerarenkorps niet meer betaald worden door de hogere overheid.

Zo ver zijn we nog niet, maar het is wel vijf voor twaalf. "Op korte termijn kunnen de leegstaande verdiepingen van het gebouw van de Financiën in de Tramstraat soelaas bieden. Er zijn veel ruime lokalen die, mits kleine aanpassingen, instapklaar zijn. Het gebouw is vlot bereikbaar en heeft een ruime parking. De onderhandelingen hierover zijn lopende. Op langere termijn willen we dat de academie geïntegreerd wordt in de nieuwe Collegesite", zegt Els De Rammelaere (N-VA/Open Vld+).


Met dat voorstel staat het kartel N-VA/Open Vld alleen, want alle andere partijen willen een uitbreiding van de academie op de Tiltexsite aan het Generaal Maczekplein, grenzend aan de huidige muziekacademie. "De grond is in handen van een private ontwikkelaar, maar de onteigeningsnota is in opmaak. De Belastingen en Collegesite zijn niet onze eerste keus", zegt Simon Bekaert (sp.a). "Voor alle duidelijkheid: we hebben geen oranje licht gekregen van de inspectie, maar een rood licht", legt Pascale Baert (Iedereen Tielt) uit. "Bij elke aanpassing aan de budgetten hebben we vergeefs gesmeekt om stappen. We pleiten voor een uitbreiding op de Tiltexsite. Zo creëer je een vrijetijdszone met bib, academies, jeugdlokalen, Europahal en sportinfrastructuur", zegt Baert.


"Door onderling gekibbel binnen de meerderheid is er geen vooruitgang in dit dossier", aldus Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). "Eerst zou er een extra verdieping komen op de muziekacademie, dan een nieuwbouw op de voormalige Sint-Pieterschool, nog later op de Collegesite... Zo blijft de boel aanslepen. De vroegere lokalen van de wijkpolitie hadden op korte termijn een oplossing kunnen bieden. Daarnaast zijn wij er altijd voorstander van geweest om de gronden van de Tiltexsite te verwerven voor een volwaardige uitbreiding." Ook An Vanden Bussche van Groen wil de academie zien uitbreiden op de Tiltexsite. "De piste van een herinrichting van het belastinggebouw is duur. En met de Collegesite hebben wij andere plannen." (SVR)