Dames promoten vrije tijd met massage en yoga

Jasminka Poppe doet stretchoefeningen.
Foto Gruyaert Jasminka Poppe doet stretchoefeningen.
Vrouw & Maatschappij, een tak van politieke partij CD&V, hield zaterdag op de Boerenmarkt de actie Zij-Blij in het kader van Moederdag.

Dames die er passeerden kregen de kans gratis deel te nemen aan yoga- of ademhalingsoefeningen. Ook een hoofdmassage met een hoofdspin behoorde tot de mogelijkheden. "We doen dat om aandacht te vragen voor een betere combinatie van arbeid, zorg en gezin", vertelt Anne-Marie Geeroms. "De tijd van vrouwen staat immers sterk onder druk omdat ze nog steeds het leeuwendeel van de huishoudelijke taken op zich nemen, vaak naast een voltijdse job.

Acht uur meer

Zo spenderen vrouwen acht uur per week meer tijd aan huishoudelijke taken en krijgen ze weinig steun van mannen.

Buurtwinkels

Het beleid moet daarom meer aandacht hebben voor de druk die vrouwen ondervinden om werk en gezin te combineren.


Denk maar aan makkelijker toegankelijke buurtwinkels, investeren in fietspaden, maar ook ondersteuning van buitenschoolse kinderopvang en mantelzorgers." (VDI)