Collegesite moet stad weer op kaart zetten

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN TIELT

Een simulatiebeeld van de plannen voor de Collegesite.
Repro THV Een simulatiebeeld van de plannen voor de Collegesite.
Met voorsprong het heetste hangijzer van de voorbije legislatuur. Komt er een megaproject met 141 appartementen, 70 serviceflats, een nieuw dienstencentrum en een ondergrondse parking in het centrum? Een 'monument van de toekomst' dat Tielt weer op de kaart zal zetten, of wordt de leegstand in de Kortrijkstraat juist erger?

"Dit is de enige mogelijkheid om ons commerciële centrum weer zuurstof te geven", meent burgemeester Els De Rammelaere (N-VA/Open Vld+). "Het project biedt waarborg tegen leegstand en moet het hele kernwinkelgebied hertekenen. Een mooie combinatie van wonen, winkelen en ontspannen in een groene omgeving past perfect in het hart van onze stad. Bovendien voorzien we ook voldoende parkeerplaatsen zodat het parkeerbeleid in het centrum wordt meegenomen in ons verhaal."


Ook Iedereen Tielt gelooft in het stadsvernieuwingsproject. "We staan voor een historische keuze. We worden een bloeiende, evoluerende stad of we glijden af naar een grote gemeente zonder ambitie en zonder aantrekkingskracht", meent Pascale Baert. "We snappen dat er vraag is naar meer openbaar groen, maar de duurste bouwgrond van Tielt is daar niet de beste plaats voor. De winstparticipatie uit het project willen we in een groenfonds stoppen, dat gebruikt kan worden voor de uitbouw van een stadsbos."

Leegstand

Coalitiepartner sp.a denkt daar anders over. "Met een kleiner project kan het groen uitgebreid worden", zegt Simon Bekaert. "N-VA/Open Vld+ en Iedereen Tielt willen op de collegesite van 350 naar 670 parkeerplaatsen. De stad moet 12,5 miljoen euro ophoesten en krijgt daarvoor een ondergrondse parkeerplaats die aan onderhoud en uitbating minstens 300.000 euro per jaar zal kosten. Dan is er nog de leegstand. In Vlaanderen staan 1.200 nieuw gebouwde handelspanden leeg. En toch blijven we nieuwe winkels bijbouwen. Met dit project herleeft de Kortrijkstraat niet. Er wordt gewoon een nieuw betonproject gecreëerd waar bestaande winkels naar zullen moeten verhuizen en dan nog zal de site niet volledig benut worden. Verder zit er geen enkele groenuitbreiding in het plan en zal de huurprijs van een serviceflat onbetaalbaar zijn. Wij willen het stadspark uitbreiden, meer winkels in de Kortrijkstraat en een nieuwbouwproject op maat van Tielt."

Aanpassingen

De mening van CD&V ligt ergens in het midden. Luc Vannieuwenhuyze steunt de plannen in brede zin, maar wil aanpassingen. "We zijn voorstander van een ondergrondse parking in centrum, een moderne winkel-wandelboulevard en nieuwe woningen, maar dit blijft een dichtbebouwd betonproject. Zo zit de mobiliteit rond de site nog niet goed en is het jammer dat ons stadspark niet uitgebreid wordt. Er is trouwens nog bergen werk aan het dossier. De huizenrij in de Kortrijkstraat moet nog aangekocht worden en er is ook nog geen toegang tot de site mogelijk via de Ieperstraat, waar normaal de inrit tot de ondergrondse parking komt."

Openluchtoptredens

Groen gaat resoluut voor meer groen. "We willen geen extra winkels of beton, maar wel een uitbreiding van het park", reageert An Vanden Bussche. "Dat park kan dan dienen als locatie voor openluchtoptredens van Tieltse bands of cultuurverenigingen. Eventueel dat er aan de kant van de Kortrijkstraat dan wel ruimte is voor een appartementsgebouw, zij het op kleinere schaal". (SVR)