Centrum verkrot en is zelfs officieel kansarm

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN TIELT

In de Bruggestraat zorgt De Sint-Vincentiusvereniging twee keer per maand voor een voedselbedeling voor zo'n 160 gezinnen. Een verdubbeling in tien jaar.
SVR In de Bruggestraat zorgt De Sint-Vincentiusvereniging twee keer per maand voor een voedselbedeling voor zo'n 160 gezinnen. Een verdubbeling in tien jaar.
Tielt-centrum staat sinds kort te boek als kansarme buurt in de Vlaamse kansarmoedeatlas. De verklaring daarvoor zou liggen bij het feit dat er veel alleenstaande bejaarden wonen en de huizen er verouderd zijn. Er moet iets gebeuren om de kansarmoede terug te dringen.

"Deze legislatuur hebben we sterk ingezet op de controle van woningen", zegt Els De Rammelaere (N-VA), lijsttrekker voor het kartel N-VA/Open Vld+. "Met als gevolg dat de huiseigenaars overgaan tot aanpassingen. Indien nodig worden de bewoners in een andere woning ondergebracht. Dat moet verdergezet worden. We moeten ook armoede sneller opsporen door nauwer samen te werken met scholen. Ook hulpverleners, mensen die maaltijden aan huis brengen en de wijkagenten kunnen helpen."

Pensioenen

Simon Bekaert (sp.a): "De pensioenen en invaliditeitsuitkeringen zijn veel te laag en op dat vlak moet er een ander federaal beleid komen. Wat de woonkwaliteit betreft gaan we er wel al sterk op vooruit. Ik heb eigenhandig een verordening op woonkwaliteit geschreven die unaniem goedgekeurd werd op de gemeenteraad."


Iedereen Tielt heeft een resem voorstellen. "We voorzien een renovatiepremie, laten het Sociaal Verhuurkantoor én de woonwinkel verkrotte panden in beheer nemen waarna we ze renoveren en verhuren", aldus huidig OCMW-voorzitter Pascale Baert. "Gezien de bouw van een nieuw dagverzorgingscentrum noodzakelijk is, willen we van de gelegenheid gebruikmaken om daar ook betaalbare assistentiewoningen te voorzien."


Luc Vannieuwenhuyze (CD&V): "Hulpverleners moeten actief de mensen opzoeken die zich in een moeilijke situatie bevinden."


An Vanden Bussche (Groen): "In Tielt staan ruim 105 woningen al meer dan een jaar leeg. Via de woonwinkel willen we de eigenaars van die panden helpen om actief op zoek te gaan naar een nieuwe invulling van hun pand. Zo kunnen de gerenoveerde woningen dan terug verhuurd worden via het sociaal verhuurkantoor." (SVR)