CD&V: "Fietsersbrug en dynamische lichten aan Ringlaan"

De Tieltse oppositiepartij CD&V ijvert voor een actieplan om het verkeer op de heraangelegde Ringlaan beter te laten doorstromen.

"Aan de verkeerslichten op het kruispunt met de Wingensesteenweg staan soms ellenlange files in verscheidene richtingen", stelde raadslid Vincent Byttebier vast. "Bovendien vluchten autobestuurders het stadscentrum in of zoeken ze kleinere gemeentewegen op om de ring te ontvluchten. Hierdoor wordt opnieuw meer verkeer het centrum ingejaagd en dat leidt tot gevaarlijke situaties." CD&V ziet verschillende oplossingen. "We denken daarbij aan verkeerslichten, waarbij dynamisch ingespeeld wordt op het verkeer. Hopelijk hebben alle rijrichtingen op de kruispunten detectoren of lussen die de info kunnen leveren om dat te doen. Anders moeten we hierin dringend voorzien. Ook het sluipverkeer moet geweerd worden. We stellen voor dat de stad en Agentschap Wegen en Verkeer een actieplan opstellen." De partij ziet ook heil in de plaatsing van een fietsers- en voetgangersbrug over de Noorderring. "Dat garandeert een veilige oversteek naar de wijken aan de overkant en bovendien is er 100 procent subsidie mogelijk voor de aanleg van dergelijke 'kunstwerken' op lokale wegen die een gewestweg doorkruisen", aldus het raadslid. "De stad start best een studie op over de plaatsen waar het technisch mogelijk is om zo'n brug te plaatsen." (VDI)