Boskaart Schauvliege ingetrokken: weer hoop voor aanleg Zuiderring?

Schepen Simon Bekaert (sp.a) is opgelucht dat de inmiddels beruchte boskaart van Joke Schauvliege (CD&V) is ingetrokken. De kaart beschermde namelijk een stukje zonevreemd bos dat pal op de reservatiestrook van de Zuiderring aan de Meulebeeksesteenweg ligt. Volgens Bekaert is het bosje amper twintig jaar oud en heeft de kasteelheer van Ronceval het destijds met opzet aangeplant om de aanleg van de Zuiderring te dwarsbomen.

Het is afwachten of het bosje al dan niet op een nieuwe versie van de boskaart opgenomen zal worden, maar de schepen van Ruimtelijke Ordening is van plan om nu al een brief naar de Vlaamse regering te sturen. "De dag dat het gewest wil starten met de aanleg van de ring moet het ook juridisch mogelijk zijn om de nodige gronden te verwerven of te onteigenen", zegt Bekaert. "Als dit schaambosje daadwerkelijk beschermd wordt, kunnen we een definitief kruis maken over de aanleg van de Zuiderring."


"Het is pas aangeplant begin jaren 2000 door de private eigenaar van dat perceel, met als enige doel de komst van de ring tegen te houden. Op luchtfoto's uit 2000 is nog niets te zien, terwijl het traject van de Zuiderring al sinds 1978 ingetekend staat op het gewestplan", aldus Bekaert.


"Het is geen waardevol noch historisch bos en het is niet toegankelijk voor het publiek."


Emile Maes, kasteelheer van het Kasteel van Ronceval en eigenaar van de omliggende gronden op de grens tussen Pittem en Tielt, wou geen commentaar geven op de zaak.


Als we de sp.a-schepen echter mogen geloven, dan is de invloedrijke kasteelheer op z'n zachtst gezegd geen voorstander van de aanleg van een ringlaan door z'n achtertuin. De contouren van het bos en de vorm van de reservatiestrook van de ring laten in elk geval weinig aan de verbeelding over. Zoals bekend ijvert Tielt al decennia voor de vervollediging van de ring, maar voorlopig ziet het gewest dat niet zitten. Omdat de ring er in de eerste tien jaar niet komt, besliste het stadsbestuur om de St-Amandstraat te verbreden. Al betekent dat niet dat afgestapt wordt van de originele plannen.


"Als het bosje opnieuw de kaart haalt, dan gaan we met het stadsbestuur bezwaar aantekenen. En ik hoop dat veel mensen ons daarbij gaan helpen."


(SVR)