Beweging.net breekt lans voor veiliger voetpaden

In de Kortrijkstraat staan heel wat obstakels waardoor minder mobiele personen niet altijd even goed door kunnen, volgens Pierre Dupont.
Foto Sam Vanacker In de Kortrijkstraat staan heel wat obstakels waardoor minder mobiele personen niet altijd even goed door kunnen, volgens Pierre Dupont.

Beweging.net Tielt, de koepelorganisatie van een tiental Christelijke verenigingen (het vroegere ACW), heeft twee actieplannen opgesteld waarin ze enerzijds de toegankelijkheid van de voetpaden en anderzijds de fietsverbindingen onder de loep nemen. Tieltenaar Pierre Dupont trok met zijn camera op pad en fotografeerde tientallen plaatsen waar vuilbakjes, verkeersborden, panelen, bloembakken, terrasjes en dergelijke de doorgang van minder mobiele personen op het voetpad belemmeren. "Het is niet dat we iemand met de vinger wijzen, maar men is onvoldoende bewust van het probleem. Bij de plaatsing van pakweg nieuwe verkeersborden moet er beter nagedacht worden. Er bestaan richtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap die bijvoorbeeld zeggen dat de breedte van een voetpad minimaal 1,8 meter moet zijn. Verder mag de hellingsgraad van een voetpad maar vier procent zijn. Dat wordt lang niet overal gerespecteerd. Bij een heraanleg na werken aan nutsvoorzieningen verandert er niets. Dat is geen kwestie van onwil, maar van onwetendheid." Nog onder de vleugels van Beweging.net is Vincent Byttebier (CD&V) bezig met een fietsactieplan. "Onze stad heeft een compact centrum, ideaal voor fietsers. Het fietsverkeer moet gestimuleerd worden, denk aan het verbreden van fietspaden en het afvlakken van drempels. Verder zouden fietsdoorsteken in doodlopende straten en fietsverbindingen tussen pakweg de Lammersakker en de Ruiseledesteenweg een enorme meerwaarde zijn, net als een fietsbrug over de Ring." Schepen van Mobiliteit Guido Mehuys (sp.a) laat weten dat hij zeker bereid is te luisteren naar suggesties. "Ik nodig Beweging.net uit om beide analyses aan het stadsbestuur over te maken. Wat de voetpaden betreft, kunnen we samen met de technische dienst kijken waar er verbeteringen kunnen aangebracht worden. Ook fietsveiligheid ligt me nauw aan het hart. Zo speel ik zelf al langer met het idee van een fietsersbrug." (SVR)