100-dagenviering met vijftig dagen vervroegd

Een sfeerbeeldje van de viering op het Hulstplein in 2019. Toen nog op de eerste vrijdag na de krokus.
Joke Couvreur Een sfeerbeeldje van de viering op het Hulstplein in 2019. Toen nog op de eerste vrijdag na de krokus.
De 100-dagenviering in Tielt is dit jaar op 31 januari in de plaats van op de eerste vrijdag na de krokusvakantie. Oppositieraadslid Birger De Coninck (sp.a) vroeg zich op de voorbije gemeenteraad af waarom er plots van die traditionele datum wordt afgeweken. Volgens onderwijsschepen Pascale Baert (Iedereen Tielt) gebeurde dat op vraag van de scholen zelf.

De Coninck, die had uitgerekend dat de ‘honderd dagen’ door de nieuwe datum eigenlijk op honderdvijftig dagen van het einde van het schooljaar lagen, vroeg zich af of de gewijzigde datum te maken had met het - inmiddels afgevoerde - plan om op donderdagavond een 100-dagenfuif te organiseren in de Europahal, maar dat ontkende schepen Baert. “Twee scholen zitten kort na de krokusvakantie met examens en waren vragende partij om de viering te vervroegen vanuit een pedagogische bezorgdheid. Wij zagen geen reden om niet op die vraag in te gaan. De ‘honderd’ dagen zijn sowieso al symbolisch en de datum waarop ze gevierd worden verschilt van gemeente tot gemeente.”

Mogelijk volgend jaar wel fuif

Eerder raakte al bekend dat er geen 100-dagen fuif is dit jaar. Het stadsbestuur wou die fuif vervroegen naar donderdagavond in samenwerking met drie Tieltse jeugdcafés, maar dat zien de zesdejaars niet zitten. Al komt die fuif er mogelijk wel in 2021. “Een paar vijfdejaarsleerlingen hebben ons nu al gevraagd om het voorstel opnieuw op tafel te leggen als zij volgend jaar hun honderd dagen vieren. Dat gaan we zeker doen.”