"Weinig respect voor land dat uw uitkering betaalt"

RECHTER GEEFT STELEND ECHTPAAR UIT EX-JOEGOSLAVIË VEEG UIT DE PAN

Rechter Vincent Vereecke, toen hij nog werkte als advocaat.
PN Rechter Vincent Vereecke, toen hij nog werkte als advocaat.
"Het getuigt van weinig respect voor het land dat u gastvrij ontvangt, goedkoop huisvest en uw uitkering betaalt." Rechter Vincent Vereecke wees een stelend echtpaar uit ex-Joegoslavië, dat al achttien jaar in Tielt woont, gisteren terecht. "Ze handelden uit geldnood", had hun advocaat gepleit.

Sadri H. (63) en zijn echtgenote Hanife H. (57) stapten op 5 mei 2015 binnen in de winkel GiFi langs de Brugsesteenweg in Roeselare. Ze haalden er een gordijn uit de verpakking en verlieten de winkel zonder te betalen. Toen ze even later opnieuw de zaak betraden, werden ze aangesproken door een winkelbediende die intussen weet had van de diefstal. Het kwam tot wat duw- en trekwerk, de politie kwam ter plaatse. In de Volkswagen Golf van het echtpaar vonden de agenten buit terug van andere diefstallen bij onder meer Hema en C&A: kledij, schoenen, parfum, keramische messen,...


Het koppel riskeert voor de feiten één jaar cel, waarvan drie maanden effectief en een boete. Het openbaar ministerie vraagt ook dat hun wagen verbeurd zou verklaard worden. "Een al te zware straf", vindt advocaat Simon Bekaert. "Mijn cliënten hebben het, zacht uitgedrukt, niet breed. Daarom gingen ze uit stelen. De man is werkloos, zijn vrouw invalide door opeenvolgende hernia's. Ze moeten rondkomen met een kleine uitkering en wonen in een bescheiden huurwoning van de Tieltse Bouwmaatschappij."

OCMW

Rechter Vincent Vereecke, in een recent leven zelf ook advocaat van onder meer dokter Gyselbrecht in het dossier van de kasteelmoord, kon die uitleg maar matig appreciëren. "U bent niet de enige die het moeilijk heeft", sprak hij rustig, maar gedecideerd. "Dat geeft u echter niet het recht om te gaan stelen. Het getuigt van weinig respect voor het land dat u gastvrij ontvangt en uw uitkering betaalt. Ik merk bovendien dat u nog altijd geen Nederlands spreekt, hoewel u al achttien jaar in ons land woont. Dat maakt uw kansen op de arbeidsmarkt er uiteraard niet groter op."


Gezien Sadri H. en zijn echtgenote meer dan waarschijnlijk een medische uitkering genieten, lopen ze geen risico die te verliezen, omwille van het feit dat ze geen Nederlands spreken. Bij een leefloon ligt dat anders.


"Een leefloon is een overgangsuitkering die gekoppeld wordt aan een aantal voorwaarden", zegt Pascale Baert, OCMW-voorzitter in Tielt. "Eén van die voorwaarden is de werkbereidheid. Kennis van het Nederlands is in veel gevallen essentieel om aan een job te geraken. Als iemand bijvoorbeeld weigert om onze taal te leren, kan dat een reden zijn om het leefloon niet langer uit te betalen. Da's een van de redenen waarom de situatie van onze leefloners driemaandelijks wordt geëvalueerd." Op 20 februari weet het echtpaar uit ex-Joegoslavië welke straf het krijgt voor de winkeldiefstallen.