"Stad moet leegstand aanpakken"

HANDELAARS WILLEN VERDER OOK ZUIDERRING EN SHOP & GO-SYSTEEM

Handelaars in Tielt willen een 'Shop & Go'-systeem in het centrum, willen dat de leegstand in de Kortrijkstraat aangepakt wordt en dat de zuiderring vervolledigd wordt. Dat blijkt een enquête van Unizo bij zeshonderd handelaars.

Gedaan met parkeerschijf verzetten

Het 'Shop & Go'-principe wordt nu al met succes toegepast in Kortrijk. Daar zijn 232 parkeerplaatsen uitgerust met speciale sensoren die de parkeerwacht verwittigen zodra de parkeertijd overschreden wordt. "Met dit systeem zou de parkeercirculatie in het centrum drastisch verbeteren", gelooft Unizo-voorzitter Midden West-Vlaanderen Manu De Meester. "Niemand kan dan nog zomaar zijn parkeerschijf verzetten of helemaal niet leggen. Zo kunnen we meer 'run-shoppers' - mensen die kort even boodschappen komen doen - in het centrum krijgen. De langparkeerders, die behalve boodschappen doen ook nog ergens wat gaan drinken, zullen wat verder moeten parkeren."


Schepen van Mobiliteit Guido Mehuys (sp.a): "We zijn zeker bereid die piste te onderzoeken. Zo'n sensor kost ongeveer vijfhonderd euro, maar misschien dat daar op termijn aan de collegesite wel plaats voor is."

Lege winkels doorn in het oog

Een tweede conclusie van Unizo is dat de leegstand in het kernwinkelgebied dringend moet aangepakt worden. In het stuk Kortrijkstraat tussen de Oude Stationsstraat en de markt alleen al staan momenteel zes winkels leeg. "Het is al erger geweest", zegt schepen van Lokale Economie Grietje Goossens (Iedereen Tielt). "We klimmen langzaam uit het dal. Bovendien scoort Tielt nog betrekkelijk goed in vergelijking met andere steden."


Unizo-voorzitter Dirk Braeckevelt beaamt dat initiatieven zoals het optrekken van de leegstandtaks hun vruchten afwerpen. "Maar er is nog veel werk aan de winkel. In navolging van wat er op de markt gebeurde met Creatielt willen we vanaf volgend jaar nauw samenwerken met de stad en met een aantal scholen om de etalages in te richten en leegstaande panden op te knappen. Zo kunnen ze eventueel dienst doen als pop-uplocatie. Daarmee kunnen we het straatbeeld tenminste weer wat aantrekkelijker maken."


Anderzijds wil Unizo dat ook de vastgoedsector een steentje bijdraagt. "In plaats van grote winkelruimtes op te delen in kleinere stukken wacht men vandaag liever maanden tot één grote ruimte verhuurd wordt, maar dat komt het straatbeeld niet ten goede, wat dan weer nieuwe potentiële ondernemers afschrikt."

'Zuiderring nu!'

Laatste conclusie uit de enquête is dat de zuiderring er moet komen. "Drie op vier ondernemers zien de zuidwestelijke tangent nog altijd als een prioriteit. Twintig jaar geleden kreeg iedereen nog een flyer in de bus waarop te lezen stond 'Zuiderring Nu!'. Die eis is niet veranderd en daarom hebben we met Unizo een bezwaarschrift ingediend tegen de beslissing om deze Zuiderring niet aan te leggen. We moeten inzien dat een alternatief - zoals het plan om de Sint-Amandstraat te verbreden - niet voldoende zal zijn om dit probleem op te lossen", besluit Unizo-voorzitter Manu De Meester.