Tielt-Winge en Bekkevoort ondertekenen samenwerkingscharter

Burgemeesters Rudi Beeken van Tielt Winge en Hans Vandenberg van Bekkevoort klinken op het samenwerkingscharter dat ze net hebben ondertekend.
Bollen Burgemeesters Rudi Beeken van Tielt Winge en Hans Vandenberg van Bekkevoort klinken op het samenwerkingscharter dat ze net hebben ondertekend.
De gemeenten Tielt-Winge en Bekkevoort gaan voortaan nauw samenwerken op verschillende domeinen. Rudi Beeken en Hans Vandenberg, burgemeesters van Tielt-Winge en Bekkevoort, ondertekenden vrijdag een charter daarover. “Van een huwelijk is nog geen sprake, maar een mooie verliefdheid is ook al veel”, zeggen beiden. 

Bedoeling van de samenwerking is een eventuele latere fusie, al dan niet opgelegd door de overheid, nu al voor te bereiden. “Eigenlijk dateert het idee al van de vorige legislatuur. Toen al werden verschillende gemeenten aangeschreven met de vraag of ze eventueel wilden fusioneren of samenwerken. Alleen Bekkevoort antwoordde toen voorzichtig ‘ja’ op een samenwerking en achter de schermen werd er sindsdien verder overlegd, met het charter van vandaag als resultaat”, legt Rudi Beeken uit.  

Volgens de twee burgervaders is een samenwerking noodzakelijk omdat kleine gemeenten voor dezelfde uitdagingen staan als de grotere broers. “We kunnen dit alleen realiseren als we een efficiënte intergemeentelijke samenwerking aangaan”, weten beide burgervaders.  

De gemeenten willen op verschillende domeinen samenwerken. Zo worden de al gemaakte afspraken rond gezins- en thuiszorg geformaliseerd. “De coördinatie van de zorg gebeurt vanuit Tielt-Winge. Wanneer er in Bekkevoort personeel  zou wegvallen, engageren wij ons om mensen aan te werven in dit kader. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Bekkevoort geen eigen OCMW of personeel zou hebben”, verduidelijkt burgemeester van Tielt-Winge, Rudi Beeken.

Nieuwe grote veegwagen 

De twee gemeenten zullen ook samen een veegwagen aankopen voor de reiniging van het wegdek en voor alternatieve onkruidbestrijding. Het marktonderzoek hierover loopt nog, maar zodra de wagen wordt aangekocht zal die om de week in elke gemeente worden ingezet. “Bekkevoort heeft nu al een kleine veegwagen, maar een groter model zou welkom zijn”, vult Hans Vandenberg aan. 

Tielt-Winge en Bekkevoort grenzen op veel plaatsen aan elkaar en ook daar willen de gemeenten samenwerken. Afgelopen dagen werd al duidelijk dat de huisnummers in de Driesstraat, een straat die op het grondgebied van beide gemeenten ligt en waar de nummering nu verwarrend is, worden aangepast zodat er een logische nummering komt. In diezelfde straat gaan Tielt-Winge en Bekkevoort nu ook samenwerken om er een gescheiden riolering te leggen.

“We bouwen bovendien een gezamenlijk werkhuis voor de technische diensten. Over de locatie overleggen we nog.” Bekkevoort sluit ook aan op het psychosociaal hulpverleningsnetwerk waar Tielt-Winge al lid van is. “Ten slotte willen we ook op ICT niveau samenwerken en gaan we ook met zijn twee het tracé vastleggen op onze grondgebieden van de fietssnelweg Diest-Leuven”, besluiten de burgemeesters in koor om vervolgens het charter te ondertekenen en te klinken op de samenwerking.