Gemeente bedeelt mondmaskers, maar nog niet voor alle inwoners

Burgemeester Rudi Beeken vindt het geen goed idee om snel mondmaskers te bestellen voor de inwoners en wacht de richtlijnen van de hogere overheid af.
Bollen Burgemeester Rudi Beeken vindt het geen goed idee om snel mondmaskers te bestellen voor de inwoners en wacht de richtlijnen van de hogere overheid af.
De gemeente Tielt-Winge bedeelt deze week chirurgische mondmaskers aan de thuisverpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesisten, mortuaria/funeraria en tandartsen, maar voorlopig niet aan andere inwoners, ook al zijn er velen die hierom vragen. 

De bedeling gebeurt in nauw overleg met de provinciale dienst noodplanning, maar is dus niet bedoeld voor andere inwoners, ook al zijn die blijkbaar vragende partij. “Wij krijgen heel wat vragen van bezorgde inwoners. Die lezen de berichten in de media over het eventueel gebruik en het voorzien van mondmaskers voor iedereen. Hier en nu is het dragen van die maskers nog niet aan de orde. Het enige wat je nu moet doen is in je eigen kot blijven en de social distancing regels respecteren”, verduidelijkt burgemeester Rudi Beeken. Dat neemt niet weg dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt om de veiligheid en de gezondheid van alle inwoners te waarborgen. “Als het voorzien van mondmaskers een onderdeel wordt van de exit-strategie zullen wij daar natuurlijk voor zorgen. Vandaag is er geen duidelijkheid over welk type mondmasker zal worden gebruikt, waar en wanneer het moet gedragen worden, of je het mag wassen voor hergebruik, wie het zal moeten dragen en zoveel andere zaken”, gaat Beeken verder.

Volgens de burgemeester zou het dan ook onverstandig zijn om nu een bestelling te maken. De burgemeester en het college van burgemeester en schepenen volgen het verdere verloop van de adviezen nauwgezet op, samen met de gouverneur. “We zijn van mening dat een globale aanpak voor alle inwoners in België de voorkeur geniet en het collectief belang beter dient dan nu lokaal te improviseren, iets waaraan sommigen zich actueel laten vangen”, besluit Beeken.

Scherpenheuvel onderzoekt problematiek ook

Ook burgemeester Manu Claes van Scherpenheuvel-Zichem heeft het over de mondmaskers op zijn Facebookpagina.  “Momenteel wordt gewerkt aan een exit-strategie waarbij de verschillende overheden goed op elkaar moeten afstemmen om in een volgende fase tot een verantwoorde en geleidelijke versoepeling van de maatregelen te komen. Ook de aankoop van mondmaskers moet hierin kaderen. Vanuit de stad onderzoeken we wat kan. Het is de bedoeling om voor alle inwoners gratis degelijke en ook de juiste en veilige mondmaskers te voorzien. We overleggen hierover met de federale overheid en met andere gemeenten alvorens definitief te beslissen”, zegt hij.