Oppositie vraagt ontslag schepen Van Rossum

Mario Van Rossum (CD&V) (Archiefbeeld)
Baert Marc Mario Van Rossum (CD&V) (Archiefbeeld)
De oppositie van Open Tervuren vraagt het ontslag van schepen van Financiën Mario Van Rossum (CD&V). Aanleiding zijn twee dossiers waarvan gemeenteraadslid Thomas Geyns beweert dat de schepen erover gelogen zou hebben.

Eerste aanleiding is de toetreding van het GITO van Tervuren tot de scholengemeenschap Drieklank. “Daarover was de schepen op de gemeenteraad al in zijn hemd gezet door zijn coalitiepartner Robert Steuts (Groen+)”, zegt Geyns. “En bleek dat hij zowel op de gemeenteraad als tijdens de voorbereiding van het dossier had gelogen.”

Tweede struikelsteen is de vzw Tervuren Feest, die instaat voor de organisatie van Hee Tervuren. De gemeente kende die een subsidie van meer dan 560.000 euro toe over vijf jaar. De gemeente en de vzw sloten daarover een samenwerkingsovereenkomst. “Die zou volgens de schepen dezelfde zijn als bijvoorbeeld bij de Sint-Hubertusvereniging”, zegt Geyns. “Maar uit een antwoord op een schriftelijke vraag aan de gemeente blijkt dat zo’n overeenkomst alleen bestaat met Tervuren Feest en met niemand anders.”

Het oppositieraadslid vraagt dan ook het ontslag van de schepen. “Als dit op een hoger niveau gebeurd zou zijn, was dat al lang gebeurd”, zegt hij. “Een minister had al veel eerder zijn conclusies moeten trekken.”

Schepen Van Rossum gaat voorlopig niet in op de vraag. “Als het raadslid denkt dat er fouten zijn gebeurd, kan hij daarover een klacht indienen bij de gouverneur”, zegt hij. “Verder heb ik daar niets aan toe te voegen.”