“Liever kamperen aan school dan lotje-trek”

160 ouders Heilig Hartcollege schrijven open brief naar minister Crevits

160 ouders van leerlingen van het Heilig Hartcollege in Tervuren hebben een open brief naar onderwijsminister Hilde Crevits gestuurd om het nieuwe inschrijvingssysteem aan te klagen. Vanaf volgend jaar worden de plaatsen in scholen met een capaciteitsprobleem via loting toegekend. “We gaan nog liever kamperen dan de toekomst van onze kinderen af te laten hangen van het lot”, luidt het.

Het zijn de ouders van leerlingen van het zesde, vijfde en vierde leerjaar van de lagere school van het Heilig Hartcollege op de grens van Tervuren met Wezembeek-Oppem die hun handtekening onder de open brief voor Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) gezet hebben. Zij zijn – ondanks dat hun kinderen vandaag al op de school zitten – niet langer zeker dat er voor hun oogappels plaats zal zijn in de secundaire school van het Heilig Hartcollege. Dat is het gevolg van een nieuw digitaal aanmeldingssysteem voor scholen die met een capaciteitsprobleem kampen, wat ook voor het HHC het geval is. Concreet kiezen de kinderen de school waar ze naartoe willen, maar zal het lot bepalen of ze er daadwerkelijk terecht kunnen.

Kinderen zullen van hun schoolkameraadjes weggerukt worden

Bezorgde ouders Ellen Onkelinx en Suyin Aerts

“In het verleden moest er steevast gekampeerd worden om een plek in de school te bemachtigen”, zeggen Ellen Onkelinx en Suyin Aerts die spreken in naam van alle bezorgde ouders. “Dat was zeker niet ideaal en er moet absoluut een oplossing voor gevonden worden, maar nu snel-snel met een loterij op de proppen komen, is niet de juiste manier. In de brief aan de school staat letterlijk dat tijdens dit overgangsjaar enkel de schoolkeuze van de ouders en het toeval als criteria gebruikt worden. Chronologie wordt geschrapt. Waarom niet eerst een systeem volledig op punt zetten en uittesten alvorens het te implementeren?”

Heilig Hartcollege Tervuren: vorig jaar kampeerden ouders nog voor de school.
Baert Marc Heilig Hartcollege Tervuren: vorig jaar kampeerden ouders nog voor de school.

Traantjes in mei

De ouders vrezen dan ook dat heel wat kinderen uit de boot zullen vallen. “Terwijl het eigenlijk onze bedoeling was om onze kinderen van de kleuterschool tot en met het middelbaar naar het HHC te sturen”, aldus nog de stem van de vele ouders. “Waarom krijgen die leerlingen – en bij uitbreiding kinderen die in de buurt wonen – geen voorrang? Vallen ze uit de boot, dan zullen ze kilometers moeten omrijden naar een andere school. Gevolg: extra fileleed. Om nog maar te zwijgen over het feit dat de kinderen van hun schoolkameraadjes weggerukt worden. In mei zullen er ongetwijfeld heel wat traantjes vloeien. We vragen dan ook overleg en aandacht voor de specifieke situatie van scholen in de Vlaamse rand waarvoor er in de buurt geen evenwaardige alternatieven bestaan, dat ‘schoolnabijheid’ of ‘schoolcurriculum van een kind' meetellen in de toewijzing van een secundaire school en dat de subsidieaanvragen voor scholen met capaciteitsproblemen met spoed behandeld worden. Daarnaast heeft ieder kind het recht om op een school te zitten waar hij/zij zich goed voelt en zich kan ontplooien. Daar zal een computer nooit over kunnen oordelen."

Inschrijvingen in het Heilig Hartcollege in Tervuren gebeuren voortaan via een digitaal aanmeldingssysteem.
Baert Marc Inschrijvingen in het Heilig Hartcollege in Tervuren gebeuren voortaan via een digitaal aanmeldingssysteem.

Minister Crevits wijst erop dat Vlaanderen meer dan 2.500 basisscholen en ‘slechts’ 1.000 secundaire scholen telt. “Het zou dan ook niet fair zijn om in het secundair onderwijs per definitie voorrang te geven aan leerlingen van de eigen basisschool. Op die manier worden buurtscholen benadeeld en worden ouders gedwongen hun kinderen van jongs af aan naar scholen met een secundaire bovenbouw te sturen. Ook voor de studiekeuze en oriëntering van de leerling is dit nefast. Een leerling kan aan het begin van de lagere school onmogelijk weten voor welk type onderwijs hij of zij het meest talent heeft.”
3 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Griet Maes

    Ze hebben gelijk dat loting geen goed idee is, voorrang geven aan kinderen uit de gemeente is wel dé oplossing (voor elke school met een capaciteitsprobleem). Een alternatief voor deze school is er zeker wel, want de andere school in de gemeente is stukken beter dan het HHC. Maar ja, dat wil de elite van het HHC niet toegeven :)

  • Gilles Debaerdemaker

    Enig sofisme is de gepriviligieerde ouders niet vreemd. Kamperen is natuurlijk eenvoudig voor rijkere ouders met veel werkflexibiliteit en centen voor kampeermateriaal. Iedereen gelijke kansen, de horror...

  • dirk driessens

    Het kind kiest zelden tot nooit,het zijnde ouders die kiezen. De ouders die hier nu staan te roepen zijn ze bereid hun kind x aantal km verder weg te brengen indien het verenigd wil worden met zijn beste vrien(in) of dat het denkt daar beter te ontplooien ?