Wegversmallingen en zone 30 moeten snelheidsduivels uit Processiestraat weren

De Processiestraat kreeg 'night-owls', twee opmerkelijke wegsversmallingen om de snelheid naar beneden te krijgen.
Mozkito De Processiestraat kreeg 'night-owls', twee opmerkelijke wegsversmallingen om de snelheid naar beneden te krijgen.
In de Processiestraat in Ternat werden zopas twee wegversmallingen aangebracht. Aan de vrije basisschool De Droomgaard in de Meersstraat wordt de zone 30 uitgebreid. Beide maatregelen moeten snelheidsduivels en sluipverkeer tegenhouden. 

Bewoners van de Processiestraat dienden vorig jaar een petitie in bij het gemeentebestuur. De ondertekenaars vroegen meer veiligheidsmaatregelen. Daarop organiseerde de gemeente een overlegmoment. “In oktober 2019 zaten we al eens samen met enkele buurtbewoners en in december 2019 werd een bewonersvergadering gehouden waar zo’n 25 buren op afkwamen”, zegt schepen voor Mobiliteit Gunter Desmet (CD&V). “Uit de reacties bleek dat er vooral klachten waren over sluipverkeer en overdreven snelheid.”

Night owls

Het gemeentebestuur liet metingen uitvoeren en daaruit bleek dat er tijdens de piekmomenten inderdaad veel te snel gereden werd. Eén bestuurder slaagde er in om 100 kilometer per uur te halen in het kleine straatje. Daarom volgen er nu maatregelen. Op twee plaatsen in de straat werden zogenaamde ‘night owls’ geplaatst, opvallend zichtbare hindernissen waarvoor het verkeer moet afremmen om elkaar door te laten. De opstelling werd zodanig geplaatst dat fietsers niet gehinderd worden.

Verder werd ook de zone 30 rond vrije basisschool De Droomgaard in de Meersstraat uitgebreid tot aan de kruispunten met de Schoolstraat en de Asbaan. In het voorjaar komt er ook nog een zebrapad ter hoogte van de Lippensputweg. Enkele buurtbewoners haalden aan dat er te zwaar vrachtverkeer door de Processiestraat reed, maar uit controle door de politie bleek dat dat niet het geval is.

“De maatregelen moeten de hele omgeving verkeersveiliger maken”, zegt schepen Desmet. “Binnen een tweetal weken zullen we opnieuw metingen laten uitvoeren. Indien we dan nog snelheidsovertredingen vaststellen zullen we de politie vragen om vaker te controleren.”

Proefopstelling

De nieuwe verkeerssituatie is een proefopstelling. De Processiestraat zal in 2023 namelijk heraangelegd worden. Momenteel is watermaatschappij Farys aan de slag met de voorbereiding van de rioleringswerken, nadien maakt de mobiliteitsdienst werk van een definitief plan voor een veilige straat.