Eenrichting in centrum afgeschaft

LVB-FRACTIE STELT NIEUW CIRCULATIEPLAN VOOR TIJDENS GEMEENTERAAD

De Markt wordt heringericht. De rijweg die naar de kerk loopt, wordt verplaatst.
Mozkito De Markt wordt heringericht. De rijweg die naar de kerk loopt, wordt verplaatst.
Het marktplein in Ternat wordt volledig heringericht met extra ruimte voor zwakke weggebruikers én meer parkeerplaatsen. Het omstreden eenrichtingsverkeer wordt, alvast voorlopig, afgeschaft. De gemeente gaat de nieuwe plannen ook laten onderzoeken door een studiebureau.

Het nieuwe circulatieplan werd dinsdagavond besproken in de commissie Mobiliteit en het dossier wordt normaal volgende week goedgekeurd op de gemeenteraad. Dat het omstreden dossier nu in een stroomversnelling komt, heeft alles te maken met de beslissing van het college vorige week om de bevoegdheid Mobiliteit weg te halen bij schepen Guido Van Cauwelaert (sp.a-groen) en door te geven aan schepen Luc Wachtelaer (LVB).


Toch blijven de grote lijnen uit het Van Cauwelaert-plan overeind. De belangrijkste wijziging is het opheffen van het eenrichtingsverkeer in de Keizerstraat, de Bodegemstraat en de Molenstraat. Vooral de LVB-fractie van burgemeester Ronald Parys en zijn collega Wachtelaar was daar vragende partij voor. "We willen het nieuwe circulatieplan voorleggen aan een studiebureau", zegt Luc Wachtelaer. "Wij zijn van mening dat eenrichtingsverkeer in deze drie straten alleen maar kan ingevoerd worden in de tegenovergestelde richting. Dat betekent dat automobilisten de Keizerstraat alleen maar omhoog kunnen rijden en de Bodegemstraat alleen richting centrum berijdbaar wordt. Het studiebureau moet uitmaken of er dan geen tegenstrijdigheden ontstaan. We willen ons goed laten omringen in dit dossier."


Ook de rijrichting in de Gemeentehuisstraat wijzigt. Automobilisten kunnen die Gemeentehuisstraat voorlopig alleen uitrijden in de richting van het marktplein. "We gaan de rijrichting wijzigen zodat bestuurders via de Markt het gemeentehuis kunnen bereiken", zegt Wachtelaer. "Het nieuwe circulatieplan moet een einde maken aan de onzekerheid en de moeilijke situatie van de handelaars. En we komen tegemoet aan de vragen van veel mensen."

Schepen Luc Wachtelaer.
Mozkito Schepen Luc Wachtelaer.

Wandeltrottoirs

Ook de Markt zelf wacht een metamorfose. "Het aantal parkeerplaatsen stijgt 99 naar 122", weet Wachtelaer. "De verkeerscirculatie wordt logisch afgehandeld via een eenrichtingslus waarbij de fietsers gewoon de rijrichting mee volgen en er minder gevaarlijke situaties ontstaan. Er komen brede wandeltrottoirs ter hoogte van café Kamiel en aan de Kaasstolp. De herinrichting moet in het voorjaar van 2016 afgerond zijn."


Schepen Guido Van Cauwelaert, die sinds vorige week niet langer bevoegd is voor Mobiliteit, is tevreden dat de meerderheid een groot deel van zijn visie overeind houdt. "Over de herinrichting van de Markt blijven we het eens", zegt Van Cauwelaert. "Maar met het afschaffen van het eenrichtingsverkeer schuift de meerderheid de hete aardappel door naar later. Een gemiste kans."

Steun van oppositie

De CD&V-oppositie laat, bij monde van raadslid Angelo Van Wilderen, alvast weten dat het het nieuwe plan zal steunen. "Eindelijk ziet de bestuursmeerderheid in dat we voor dit dossier een ernstig onderzoeksbureau nodig hebben", zegt hij. "Mijn partij vraagt daar al een jaar om en eindelijk heeft men ingezien dat dit de juiste keuze is."