Controles aan scholen:

De wijkteams en de verkeersdienst van de lokale politie hebben in de voorbije maanden extra ingezet op controles van fietsers. Vooral aan de scholen bleek er nog werk aan de winkel te zijn.

De donkere dagen van de winterperiode waren voor de politie aanleiding om de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers te controleren. Daarom werden sinds oktober verschillende scholen bezocht, al werd er niet geverbaliseerd. De cijfers waren anderzijds weinig positief: meer dan 75 procent van de fietsers bleek niet in orde te zijn. Het ging dan bijvoorbeeld om gebrekkige verlichting.


Op het gemeentelijk veiligheidsoverleg besloten burgemeester en politie dat de controles opgevoerd moesten worden. Agenten trokken vervolgens ook naar het station van Liedekerke, het Gemeenteplein, en wederom naar de scholen.


In december bleek bijna 90 procent van de fietsers aan het station en het Gemeenteplein in orde te zijn. Maar aan de scholen schommelde dat cijfer nog altijd maar rond 50 procent. Daarom werd de schooldirecties gevraagd om de situatie op te volgen, in samenwerking met de ouders.


Vorige maand volgden er opnieuw controles aan het station, het Gemeenteplein en de rotonde aan de werkliedenloods. Deze keer bleek meer dan 90 procent van de fietsers in orde te zijn. De politie laat weten dat de controles ook uitgebreid zullen worden naar de overige gemeenten van de zone (Roosdaal, Ternat en Affligem). (TVP)