Temse zet mobiele camera’s in tegen sluikstorters: “Vorig jaar 45 ton afval geruimd”

Om de stijging van het aantal sluikstorten een halt toe te roepen, gaat Temse camera's inzetten.
Kristof Pieters Om de stijging van het aantal sluikstorten een halt toe te roepen, gaat Temse camera's inzetten.
Het schepencollege van Temse heeft beslist om mobiele camera’s in te zetten om het sluikstorten een halt toe te roepen. “Vorig jaar werden door de milieudienst maar liefst 450 sluikstorten opgeruimd met een totaal gewicht van meer dan 45 ton”, zegt schepen Hugo Maes. “Dat betekent dat er elke dag wel ergens afval wordt gedumpt.”

Verschillende firma’s werden door de gemeente Temse uitgenodigd om hun camerasysteem te komen toelichten. “We hebben uiteindelijk beslist om mobiele camera’s te huren”, legt schepen Maes uit. “De camera’s zullen afwisselend op alle sluikstortgevoelige plaatsen worden ingezet. Dit wordt niet aangekondigd. Dit is echter conform de privacywetgeving omdat er langs alle invalswegen van onze gemeente nu reeds borden staan om camerabewaking aan te kondigen.”

Temse zet iedere dag 7 personeelsleden van de gemeentelijke milieudienst in om afval op te halen. “Het gaat niet alleen om het leegmaken van vuilnisbakjes maar ook om het opruimen van sluikstorten en slingervuil”, vervolgt de schepen. “Sluikstorten is een pest in onze samenleving en daaraan moet een einde komen. Het is een hardnekkig probleem met een grote maatschappelijke kost en bovendien een algemene bron van grote ergernis. Het is niet alleen het dumpen van huisvuil in grachten, bermen, verborgen hoekjes… maar ook het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen aan glasbollen en textielcontainers. We stellen ook meer en meer vast dat er huishoudelijk afval in de gemeentelijke vuilnisbakjes terecht komt, wat uiteraard niet de bedoeling is.

Kristof Pieters

In het verleden werden er al tal van sensibiliseringsacties op touw gezet om het grondgebied proper te houden. “Iedere maand wordt door onze diensten een veegplan uitgerold en worden een aantal straten grondig aangepakt. Daarnaast is er ook ‘Schoon Volk’, een groep van enthousiaste vrijwilligers die de moeite doen om zwerfvuil en kleine sluikstorten op te ruimen. Ze zijn intussen al met 100 mensen. Tot slot hebben we ook ‘wegspotters’. Ze geven aan waar er problemen zijn op vlak van onderhoud en sluikstorten op de trage wegen. Via een smartphone wordt de plaats van het probleem gefotografeerd en doorgezonden naar een site.”

Blackpoints, zogenaamde sluikstortgevoelige plaatsen, worden bepaald op basis van metingen, ervaringen en getuigenissen en worden zo in kaart gebracht. Met het inzetten van mobiele camera’s wil het gemeentebestuur efficiënter kunnen optreden tegen de daders van deze afvaldumpingen. “In een aantal gevallen konden de daders geïdentificeerd worden op basis van bewijsmateriaal tussen het afval. Ze kregen dan niet alleen een GAS-boete maar ook een gepeperde opruimingsfactuur gepresenteerd. Door het inzetten van camera’s hopen we meer daders te vatten. De GAS-boetes kunnen oplopen tot 350 euro en daarnaast betaalt de sluikstorter dus ook een retributie voor het opruimen en afvoeren van het sluikstort.”