Temse heeft meerjarenplan klaar en investeert recordbedrag van 70 miljoen euro

Het schepencollege van Temse, met Lieve Truyman, Luc De Ryck en Wim van Rossen (onder) en Stephan Van Der Gucht, Tine Van Britsom, Hugo Maes en Patrick Vermeulen (boven), heeft een meerjarenplan klaar voor deze legislatuur.
JVS Het schepencollege van Temse, met Lieve Truyman, Luc De Ryck en Wim van Rossen (onder) en Stephan Van Der Gucht, Tine Van Britsom, Hugo Maes en Patrick Vermeulen (boven), heeft een meerjarenplan klaar voor deze legislatuur.
Op de valreep voor het nieuwe jaar heeft ook Temse haar meerjarenplan neergelegd. Deze legislatuur zal er liefst 70 miljoen euro geïnvesteerd worden, een absoluut record van 2.300 euro per inwoner. Een groot deel gaat naar wegenwerken en een nieuwbouw voor woonzorgcentrum De Reiger. De bestuurscoalitie wil dit doen zonder de belastingen te verhogen voor de burgers. Er komen wel extra heffingen voor onder meer leegstand en verkrotting én tweede verblijven.

Het meerjarenplan 2020-2025 werd donderdagavond onder het motto ‘Samen Stroomopwaarts’ aan de gemeenteraad voorgelegd door de bestuurspartijen CD&V, N-VA en Open-VLD. “Het uitgangspunt was het behoud van de huidige dienstverlening zonder afslanking van personeel en met ruimte voor investeringen”, zegt burgemeester Luc De Ryck. “Dit was geen makkelijke oefening aangezien we de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting niet wilden verhogen.” Voor alleenstaanden en éénoudergezinnen tot twee kinderen is er positief nieuws want zij krijgen voortaan een bijkomende korting van 15 op de gezinsbelasting onder de vorm van een cadeaucheque.

De nodige financiële ruimte werd gevonden door de werkingskosten bij te sturen maar vooral door zogenaamde ‘sturende belastingen”. Extra heffingen komen er voor leegstand, nachtwinkels, shishabars en niet-geadresseerd drukwerk. De belastingen op verkrotting en tweede verblijven worden eveneens gevoelig verhoogd.

Van het totale investeringsbudget van 70 miljoen gaat ruim 10 miljoen euro naar wegen- en rioleringswerken. Op het programma staan de Dorpstraat, Eigenlo, fietspad Hoogkamerstraat, parking Rik De Rycklaan, Antwerpsesteenweg, Mariadal, Kouterstraat, Kerkstraat, Hofstraat, Gentstraat, Doornstraat, Bokmolenstraat, Stokthoekstraat, Hollebeek en Wilfordkaai. Voor het onderhouden van de wegen en voetpaden wordt bijna 8 miljoen voorzien, een verhoging van 420.000 euro. Er komt ook een masterplan voor het handelscentrum, met bijzondere aandacht voor leegstaande panden. Hiervoor is 900.000 euro uitgetrokken.

Veiligheid kost ook steeds meer geld. De komende jaren ontvangt de politiezone Kruibeke-Temse 24 miljoen en de Hulpverleningszone Waasland 10,6 miljoen euro. De gemeente wil ook werk maken van een preventieve aanpak van de drugproblematiek. Voor de bestrijding van de verschillende vormen van overlast wordt het cameraplan verder uitgerold. Voor de plaatsing van 33 camera’s is 680.000 voorzien. Nog eens 2,75 miljoen wordt geïnvesteerd in het politiegebouw in AC De Zaat.

Op vlak van sport is 1,5 miljoen euro gebudgetteerd om de infrastructuur te renoveren en uit te breiden. Ook het gemeentemuseum wordt gerenoveerd en men zal de haalbaarheid onderzoeken om de torenkraan op de site De Zaat te restaureren. 1,5 miljoen euro gaat naar nieuwe infrastructuur voor de gemeentelijke technische dienst. De renovatie van de verouderde industrie-zone TTS staat eveneens op het programma.

Het grootse investeringsproject – 31,5 miljoen euro - betreft de bouw van het nieuw woonzorgcentrum De Reiger op de OCMW-campus. De voorbereidende werken zijn intussen al gestart. Dienstencentrum ’t Achterpoortje wordt volledig geïntegreerd in het woonzorgcentrum. Het behoud van de polikliniek op de site is een prioriteit.

Er zullen ook ruimtelijke uitvoeringsplannen worden gemaakt voor de site van het voormalige Sint-Amelberga Instituut en de voormalige steenbakkerij in Steendorp. Voor de planlastschade die deze plannen mogelijk kan veroorzaken is alvast 1,25 miljoen opzij gezet.

Alle plannen zullen binnenkort meer in detail worden toegelicht in een infobrochure die in de gemeente bedeeld zal worden.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.