Rattenplaag en sluikstort in en rond leegstaand café

Het vroegere café Grave Yard in de Gelaagstraat is bouwvallig en totaal verwilderd. Gevolg: een groot sluikstort en een rattenplaag.
Foto Joris Vergauwen Het vroegere café Grave Yard in de Gelaagstraat is bouwvallig en totaal verwilderd. Gevolg: een groot sluikstort en een rattenplaag.
De buurt rond het voormalige café Grave Yard in de Gelaagstraat in Steendorp is de overlast dat het bouwvallig pand veroorzaakt meer dan beu. Al een hele tijd trekt het krot en de verwilderde tuin sluikstorters aan en heerst er een heuse rattenplaag. Bovendien is het bouwvallig pand ook niet afgesloten, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Vlaams Belang-gemeenteraadslid Sylvia Rombaut wees het schepencollege deze week op haar plicht om het nodige af te dwingen. "Ik heb in oktober de gemeentediensten op de hoogte gebracht van de ongedierte- en afvalproblematiek in en rond het vroegere café, wat voor de buurt heel onaangenaam is. Sindsdien is er niks veranderd", schetst Rombaut.


In oktober kreeg ze het antwoord dat er een inspectie was gebeurd met de wijkagent en milieudienst waarbij de eigenaar schriftelijk werd aangemaand om het terrein af te sluiten en het afval te verwijderen. "Maar vandaag is het krot nog steeds niet afgesloten, de rattenplaag is nog steeds niet opgelost en het sluikstort wordt alleen maar groter. De gemeente kan in uiterste nood zélf het initiatief nemen en de factuur doorsturen naar de eigenaar. Bovendien blijft de vraag wanneer de nodige afbraak volgt. Zoals het er nu bijligt, is het geen fraai zicht en dat midden in het centrum van Steendorp. De toenmalige cafébaas moest dit gebouw dringend verlaten voor het bouwen van appartementen. Ondertussen zijn we toch al enkele jaren verder. Is er een bouwaanvraag ingediend? Wat zijn de plannen voor deze site?"


De bevoegde schepen Franky De Graeve (CD&V) geeft aan dat de eigenaar tot nu toe weigert de nodige ingrepen te doen. "Het schepencollege heeft precies dezelfde mening over deze wantoestanden. We hebben de eigenaar een brief gestuurd met de vraag om op te ruimten, maar die weigert iets uit te voeren. Nu is er een aangetekend schrijven verstuurd, met een uiterste termijn tot 28 februari. Als er dan nog niks is ondernomen door de eigenaar zal de gemeente effectief het initiatief nemen en de rekening doorsturen naar de eigenaar. De rattenbestrijdingsdienst van de provincie Oost-Vlaanderen gaat ook elke woensdag de situatie bekijken. Bouwplannen zijn er momenteel niet, nadat de aanvankelijke bouwaanvraag werd geweigerd." (JVS)