Njet voor plannen steenbakkerij

PROVINCIEBESTUUR MOET KNOOP NU DEFINITIEF DOORHAKKEN

De plannen voor de ontwikkeling van het hele gebied, met in het noorden een boomkwekerij van 40 hectare op de plaats van de huidige kleiputten.
Joris Vergauwen De plannen voor de ontwikkeling van het hele gebied, met in het noorden een boomkwekerij van 40 hectare op de plaats van de huidige kleiputten.
De gemeente Temse heeft een negatief advies gegeven voor de plannen met de vroegere steen-bakkerij in Tielrode. De eigenaar wil er een boomkwekerij opstarten nadat de vier kleiputten zijn gevuld met een miljoen kubieke meter grond. Het is echter de provincie die beslist.

In Tielrode ontstond in november grote beroering toen de plannen rond de oude steenbakkerij bekend raakten. Eigenaar AMT wil de 47 hectare grote site omvormen tot een woonzone met een park aan de Gentstraat en een grote boomkwekerij in het noorden, aan de Hofstraat. Om het gebied daarvoor klaar te maken, zal een firma uit Herselt gedurende tien jaar enorme hoeveelheden grond aanvoeren. Op het terrein liggen immers nog vier grote kleiputten, waarvan er drie volledig worden opgevuld en één gedeeltelijk, met in totaal bijna een miljoen kubieke meter grond. Uit prognoses blijkt dat daarvoor 60.000 à 70.000 vrachtwagens nodig zijn. Nadien wil AMT er de boomkwekerij van 40 hectare opstarten en er een bedrijfsgebouw van vier bouwlagen neerpoten.


Tijdens het openbaar onderzoek werden 202 bezwaarschriften ingediend en 330 bezwaren van particulieren, waaronder elf petitielijsten met 143 ondertekenaars. Net als tijdens de druk bijgewoonde infovergadering van eind november sommen de tegenstanders tientallen redenen op om deze ontwikkeling van het gebied niet toe te laten. En het gemeentebestuur is gevolgd.

Herman De Cock en Astrid Martens van Ons Streven aan de vroegere steenbakkerij van Tielrode.
Joris Vergauwen Herman De Cock en Astrid Martens van Ons Streven aan de vroegere steenbakkerij van Tielrode.

Struikelblok

Onder meer de grondtransporten blijken een struikelblok. "Tot 70.000 trucks, dus 140.000 bewegingen, gedurende tien jaar, op weekdagen van 7 tot 19 uur: dat is nefast voor de leefkwaliteit van de inwoners van Tielrode. Dat de aanvoer zal gebeuren via de N41 en de Gentstraat is niet gegarandeerd, want er starten op korte termijn langdurige werken op die N41. Het is onverantwoord om de vrachtwagens via de N16 door de dorpskern van Temse te laten rijden", klinkt het onomwonden.


Daarnaast zijn er ook veel opmerkingen over de impact op het milieu en het vlakbij gelegen provinciaal domein Roomakker, de waterhuishouding in het gebied, de concrete timing en de noodzaak om de kleiputten op te vullen.


Het schepencollege van Temse geeft dan wel een negatief advies, het is de provincie die finaal al dan niet een vergunning zal verlenen. Daarom heeft de gemeente een hele reeks voorwaarden opgesteld waaraan moet worden voldaan als de provincie tóch groen licht geeft. Zo stelt de gemeente dat de transporten alleen tussen 8 en 17 uur mogen gebeuren, dat er verplichte aan- en afvoertracés moeten worden vastgelegd in overleg met de gemeente, dat er eerst een mobiliteitsstudie moet worden opgemaakt en dat er ook een goedgekeurde waterstudie moet zijn.


Intussen wacht men in Tielrode bang af. "We zijn erg bezorgd. We kunnen alleen maar hopen dat het gezond verstand zegeviert", klinkt het bij Herman De Cock van milieuvereniging Ons Streven.