Mouterij wordt woonzorgsite

WOONANKER INVESTEERT 7,5 MILJOEN EURO IN 3.200 M2 GROTE DE BRABANDER

Een impressie van de toekomstige woonzorgsite De Brabander, met nabij een publiek park.
Foto JVS Een impressie van de toekomstige woonzorgsite De Brabander, met nabij een publiek park.
De Bouwmaatschappij van Temse, die voortaan als WoonAnker door het leven gaat, heeft de plannen met De Brabander in Tielrode voorgesteld. Aan de Antwerpsesteenweg komt er een woonzorgsite van 3.200 m² met 30 sociale assistentiewoningen, 9 bejaardenappartementen en 5 sociale flats, in combinatie met een publiek park met zicht op de dijk.

Er waait een nieuwe wind bij de Bouwmaatschappij van Temse, die al sinds 1922 bestaat. Na een periode van windstilte zit de sociale huisvestingsmaatschappij opnieuw met heel wat nieuwe bouwplannen. Maar er worden ook nieuwe accenten gelegd. Om die nieuwe start helemaal compleet te maken, is er ook een nieuwe naam: 'WoonAnker'. "De bevolking spreekt al decennialang over 'de bouwmaatschappij'. We willen echter niet meer bekeken worden als een maatschappij die alleen maar stenen op elkaar stapelt. We evolueren naar een organisatie die vooral focust op samen wonen en samen leven. Daarvoor zetten we ook meer mensen in. Iedereen een leefbare thuis geven in onze gemeente, verankering in onze gemeenschap, daar gaat het om. Vandaar 'WoonAnker'", schetst voorzitter Koen De Clercq.

Dag van de Huurder

Het voorbije weekend werden alle huurders uitgenodigd op de eerste Dag van de Huurder van WoonAnker, die plaatsvond op de grond waar binnenkort het woonzorgproject De Brabander verschijnt. Ook minister Jo Vandeurzen kreeg er de plannen te horen. Op de 3.200 vierkante meter grote site, recht tegenover woonzorgcentrum Huize Vincent, komen 30 sociale assistentieflats, 9 bejaardenflats en 5 sociale appartementen. Het ontwerp van arQ ArchitectenStudio uit Sint-Niklaas en AMV architecten uit Wetteren houdt rekening met het uitzicht op de dijk met het achterliggende natuurgebied en het karakter van de site met de vroegere mouterij. "De nieuwbouw met de 30 assistentieflats komt achteraan, zodat de bewoners uitzicht hebben op het overstromingsgebied. Er komt ook een parkzone op de site, waar bewoners en buren elkaar kunnen ontmoeten. En door een opening in het gebouw maken we als het ware een 'kijkgat' op het niveau van de Antwerpsesteenweg, zodat er een uitkijkpost is over de polder", schetst Karolien Van Haute van arQ.

Mouterij

"Een belangrijke eyecatcher is de mouterij, die omwille van de historische waarde blijft behouden. Daar komen 9 sociale appartementen. En tot slot komt er nog een stuk nieuwbouw voor 5 sociale flats, ter vervanging van de bestaande woning." De toekomstige bewoners van de sociale assistentieflats, de eerste in Temse, zullen met WoonAnker een huurcontract aangaan. Ze krijgen de mogelijkheid om met woonzorgcentrum Huize Vincent aan de overkant van de straat een 'zorgcontract' te ondertekenen. "Verder is er nog de keuze om centraal op deze site ofwel een ontmoetingsruimte in te richten voor de huurders en de bewoners van Huize Vincent, of een satelliet van het lokaal dienstencentrum van het OCMW onder te brengen", zegt WoonAnker-directeur Etienne Audenaert. "Tot slot onderzoeken we nog of we de vijf gewone flats als doelgroepflats kunnen voorzien voor doven die niet voldoende zorgbehoevend zijn om naar een woonzorgcentrum te kunnen gaan."