Infovergadering over aanvraag Vagaetrans voor site steenbakkerij in Steendorp

De vroegere steenbakkerij aan de Warandestraat in Steendorp.
RV De vroegere steenbakkerij aan de Warandestraat in Steendorp.
Donderdagavond vindt er een infovergadering plaats over de plannen van de firma Vagaetrans uit Elversele met de vroegere steenbakkerij in Steendorp. Het aannemingsbedrijf in grondwerken wil op het terrein grond stockeren, waarvoor een groot deel van de bestaande gebouwen wordt gesloopt en een nieuwe opslagplaats wordt gebouwd. Het zijn heel andere plannen dan de Steendorpenaren met het RUP Steenbakkerij kregen voorgeschoteld, maar ook deze keer lijken de dorpsbewoners allerminst enthousiast. Zij willen vooral dat een nieuwe invulling van de site een duidelijke meerwaarde oplevert voor het dorp. 

In zaal De Mosterdpot in Steendorp vindt donderdag 31 januari vanaf 20 uur een infovergadering plaats over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de vroegere steenbakkerij aan de Warandestraat, ingediend door de firma Vagaetrans uit Elversele. Dat bedrijf in grondwerken wil er een bedrijfsterrein inrichten voor de stockage van grond, tot een hoogte van maximaal 7 meter.

Daarvoor zal een groot deel van de productiehallen van de vroegere steenbakkerij worden gesloopt. Vagaetrans wil er een nieuw gebouw zetten, een overkapping die dienst zal doen als opslagplaats. Het wil er ook de toegangsweg naar de Kapelstraat heraanleggen. Daarvoor moet een deel van het terrein worden ontbost, maar het bedrijf zou dat compenseren met nieuwe bebossing op het eigen terrein. Een deel van de bestaande verharding wordt uitgebroken, elders zou dan weer betonverharding worden uitgebreid. Het bedrijf wil er verder onder meer een groenberm aanleggen van vier meter hoog, waarop een draadafsluiting wordt geplaatst. Het terrein is volgens het BPA Schauselbroek grotendeels ingekleurd als nijverheidszone, met rondom een bufferzone.

Het openbaar onderzoek loopt tot en met 24 februari. Bezwaren kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket www.omgevingsloket.be. 

RUP stopgezet

Eind 2017 besliste het schepencollege van Temse nog om de herbestemming van de vroegere steenbakkerij met een lokaal bedrijventerrein en 120 nieuwe woongelegenheden stop te zetten. Tegen het ontwerp voor het RUP Steenbakkerij Steendorp kwamen liefst 1.084 bezwaarschriften binnen. 
Met dat gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wilde de gemeente de hele site van de voormalige steenbakkerij in Steendorp, die in 2011 werd gesloten, een nieuwe toekomst geven. In 2013 startte Interwaas in opdracht van de gemeente Temse al met de opmaak van dat RUP.
De nieuwe plannen lijken alvast evenmin op goedkeuring te kunnen rekenen bij de dorpsbewoners, die vooral willen dat een nieuwe invulling van de site een duidelijke meerwaarde oplevert voor het dorp. 

Het ontwerp van de firma Vagaetrans voor de site, bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning.
RV Het ontwerp van de firma Vagaetrans voor de site, bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning.Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.