Gemeente voert charter ‘Veilig werftransport’ in: “Geen werfverkeer tijdens spitsuren in schoolomgevingen”

“Via het charter verbinden aannemers er zich toe om werftransport met vrachtwagens en tractoren te vermijden in schoolomgevingen tijdens de spitsuren."
JVS “Via het charter verbinden aannemers er zich toe om werftransport met vrachtwagens en tractoren te vermijden in schoolomgevingen tijdens de spitsuren."
De gemeente Temse legt bouwbedrijven voortaan het charter ‘Veilig werftransport’ voor. Daarmee moet werfverkeer door schoolomgevingen verleden tijd zijn tijdens de spitsuren.

Net zoals heel wat andere gemeenten legt ook het gemeentebestuur van Temse een charter voor aan de bouwbedrijven rond veilig werftransport. De bedoeling is om aannemers en bouwheren duidelijk te maken wat er wordt verwacht bij bouw- en wegenwerken.

Bouwaannemers hebben intussen van de gemeente Temse de nodige info gekregen over de manier waarop het werftransport moet verlopen, zeker in de buurt van scholen. Als er een bouwvergunning wordt verleend, worden die bepalingen voortaan ook opgenomen. Eén van de belangrijkste richtlijnen is het verbod op werftransport tijdens de schoolspitsuren. “Via het charter verbinden aannemers zich ertoe om werftransport met vrachtwagens en tractoren te vermijden in schoolomgevingen tijdens de spitsuren. Samen met de politie wordt dan bekeken welke alternatieve routes er mogelijk zijn, als leveringen toch nodig zijn tijdens die uren”, schetst schepen voor Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA). Iedereen die bij werkzaamheden het openbaar domein inneemt, heeft immers ook een signalisatievergunning nodig.

Altijd impact

“Werkzaamheden hebben altijd een impact, zeker in een bebouwde kom of een schoolomgeving. Het is goed dat daarover duidelijke regels zijn en dat die in een charter worden gegoten. Ook de gemeente zelf volgt die regels uiteraard op. Bij de werken aan rusthuis De Reiger bijvoorbeeld wordt dat heel duidelijk meegenomen bij de aanstelling van de aannemer. Ook in de schoolomgeving in de Gelaagstraat in Steendorp zijn nu werken bezig: de regels rond werftransporten moeten daar uiteraard eveneens worden nageleefd.”

Om dat af te dwingen, zijn de gemachtigde opzichters aan de scholen belangrijk. “Zij kunnen inbreuken signaleren. Maar ook de politie zal gerichte controles in schoolomgevingen uitvoeren.”