Bevoegdheden in nieuw schepencollege verdeeld

Tripartite CD&V-N-VA-Open Vld stelt prioriteiten voor

Het nieuwe schepencollege van Temse, met Lieve Truyman, Luc De Ryck en Wim van Rossen (onder) en Stephan Van Der Gucht, Tine Van Britsom, Hugo Maes en Patrick Vermeulen (boven).
JVS Het nieuwe schepencollege van Temse, met Lieve Truyman, Luc De Ryck en Wim van Rossen (onder) en Stephan Van Der Gucht, Tine Van Britsom, Hugo Maes en Patrick Vermeulen (boven).
De bevoegdheden in het nieuwe schepencollege van Temse zijn verdeeld. De nieuwe bestuursmeerderheid van CD&V, N-VA en Open Vld heeft ook de krachtlijnen van het bestuursakkoord voorgesteld. Daarin krijgen vernieuwing, transparantie, communicatie en participatie een prominente plaats.

Luc De Ryck (CD&V) gaat in januari zijn 27ste jaar in als burgemeester van Temse. Naast de bevoegdheden eigen aan het burgemeestersambt neemt hij er ook Toerisme, Evenementen en Feestelijkheden bij. Eerste schepen Lieve Truyman (N-VA) behoudt Mobiliteit en Cultuur en neemt er Openbare Werken en Erfgoed bij. De twee andere N-VA-schepenen zijn Tine Van Britsom en Stephan Van Der Gucht. Tine Van Britsom wordt schepen van Jeugd, Onderwijs, Kinderopvang en Participatie. Stephan Van der Gucht neemt Financiën, Personeel en Lokale Economie voor zijn rekening.

Open Vld krijgt twee schepenmandaten. Wim Van Rossen krijgt de beleidsdomeinen Ruimtelijke Planning, Sport en ICT. Patrick Vermeulen wordt de voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst en schepen van Sociale Zaken, Welzijn en Senioren.

CD&V houdt in het nieuwe schepencollege nog één schepen over. Hugo Maes krijgt de bevoegdheden Groen en Leefmilieu, Begraafplaatsen en Patrimonium. 

Prioriteiten

Voor het eerst in de geschiedenis zal de gemeente Temse bestuurd worden door een tripartite. CD&V (8 zetels), N-VA (7) en Open Vld (4) hebben met 19 van de 29 zetels een comfortabele meerderheid. “In afwachting van de beleidsnota hebben we al de algemene bakens uitgezet voor de komende legislatuur”, stelt burgemeester Luc De Ryck. “We zetten in op vernieuwing, transparantie, communicatie, participatie en sensibilisering.”

In het bestuursakkoord schuift de nieuwe meerderheid enkele prioriteiten naar voor, met onder meer de opwaardering van Temse-centrum en de renovatie van de TTS-industriezone, veiligheid met onder meer 32 nieuwe camera’s, ruimtelijke ordening die rekening houdt met groen, natuur, open ruimtes, woonbehoeften en mobiliteit, het ijveren voor een klimaatneutrale gemeente, het behoud van het waardevol bouwpatrimonium en verder bouwen aan een klantvriendelijke organisatie. Het nieuwe schepencollege vermeldt ook de omvorming van de ISA-site, de nieuwbouw van woonzorgcentrum De Reiger met een lokaal dienstencentrum en de bouw van 50 extra assistentiewoningen, die momenteel al volop in voorbereiding zijn. “We werken die prioriteiten verder uit en leggen ze vast in een beleidsnota, die einde maart aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd”, aldus burgemeester De Ryck.
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Klaas De Beer

    Focus op energieneutrale gemeente??? Waarom dan zo gekant tegen 3 windturbines?