Belastingverlaging voor de Temsenaren? Gemeentebestuur “bekijkt of belastingdruk kan worden verlaagd”

JVS
De meerderheid van CD&V, N-VA en Open Vld in Temse zal bekijken of een belastingverlaging mogelijk is.

Eind 2013 gingen de gemeentebelastingen in Temse nog omhoog. De toenmalige CD&V-N-VA-meerderheid krikte de onroerende voorheffing op van 1.125 naar 1.500 opcentiemen. Het was voor het eerst sinds 1991 dat er een wijziging werd doorgevoerd in het belastingregime. De personenbelasting bleef op 8 procent.

De belastingverhoging, in combinatie met meer woon- en bedrijfsruimte, leverde meteen resultaat op voor de gemeente. De inkomsten via de opcentiemen op de onroerende voorheffing, of de grondlasten, brachten in 2008 nog 4,9 miljoen euro op, maar sinds 2014 schommelen die inkomsten al rond 9 miljoen euro. ‘De gemeente moest bij het begin van de vorige bestuursperiode de belastingdruk verhogen om het budget te doen kloppen’, zo klonk de uitleg toen.

Lokale taxshift

In het beleidsprogramma geeft de nieuwe meerderheid aan dat het de intentie heeft om de gemeentebelastingen te herbekijken. “We zullen er kritisch naar kijken. Een lokale taxshift behoort tot de mogelijkheden”, klinkt het.
In het beleidsprogramma staat het als volgt: “We zullen een doorlichting maken van de verschillende belastingen met het oog op een vereenvoudiging en in functie van een herstructurering van de gemeentelijke financiën. Hierbij kunnen belastingen verlaagd, geschrapt of nieuwe (sturende) ingevoerd worden. Voor de niet-sturende belastingen (opcentiemen, roerende voorheffing en maatschappelijke heffing): we onderzoeken of deze belastingdruk voor de bevolking verlaagd kan worden. Voor de sturende belastingen, die bepaalde praktijken kunnen aan- of ontmoedigen: we bekijken of de leegstandsheffing en verkrottingsbelasting kan opgetrokken worden.”

Ook de bedrijfsbelastingen komen in het vizier. “We willen werk maken van een transparant belastingregime, met het herwerken van de verschillende bedrijfsbelastingen, zoals de algemene bedrijfsbelasting, motorenbelasting en andere kleine taksen. Het aandeel in de onroerende voorheffing is voor grote bedrijven heel zwaar.”

Vanuit het schepencollege klinken er nog geen beloftes om daadwerkelijk de belastingen te verlagen. Meer duidelijkheid komt er wellicht eind dit jaar, als het beleidsprogramma wordt vertaald in een concreet financieel meerjarenplan. 
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Ignace Joossens

    Volg mss naar analogie van de buurtgemeenten een verlaging naar 6% btw bij heropbouw of totale renovatie van verouderde woningen .