Provincie beslist over weekendverblijven

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN

Hoewel de bordjes 'verboden woongebied' aangeven, verblijven in de praktijk heel wat mensen permanent in de weekendhuisjes.
Kristof Pieters Hoewel de bordjes 'verboden woongebied' aangeven, verblijven in de praktijk heel wat mensen permanent in de weekendhuisjes.
De problematiek van de weekendverblijven blijft als een molensteen rond de nek van Stekene hangen. Voor- en tegenstanders van regularisatie staan lijnrecht tegenover elkaar en het plan van de provincie dat alles moest oplossen, is door de minister afgeschoten. Moeten weekendhuizen permanent bewoond kunnen worden?

De huidige gemeenteraad is al een tijdje bezig met de kwestie. "We vonden het evenwicht tussen een ecologisch en sociaal beleid belangrijk", zegt burgemeester Stany De Rechter (Gemeentebelangen). "Een heksenjacht hebben we wel willen vermijden. Rust brengen is belangrijk, en er moet ook rekening gehouden worden met decennialange bewoning. De volledige inventarisatie van de Stekense weekendverblijven is al jaren afgewerkt. We hadden als gemeente rugdekking van de provincie, maar minister Joke Schauvliege (CD&V) heeft een van beide provinciale uitvoeringsplannen laten vernietigen. Intussen is het andere nog steeds van toepassing. In de periode dat beide plannen geldig waren, werden door het college ruim 100 vergunningen toegekend om bewoners rechtszekerheid te geven en dat zal ook in de toekomst het streefdoel zijn."

CD&V benadrukt dat het zoeken naar een oplossing geen gemeentelijke maar een provinciale bevoegdheid is. "In het verleden is gebleken dat jarenlang onderhandelen tot niets heeft geleid", zegt Maaike Van Puyenbroeck. "Het is dus aan de nieuwe meerderheid binnen de provincieraad om het huiswerk opnieuw te maken en met alle betrokken partijen rond de tafel te gaan zitten. Als gemeente heeft Stekene hierin enkel een adviserende rol. Daarbij gaat CD&V uit van het standpunt dat we maximaal moeten inzetten op groene ruimte met een humaan uitdoofbeleid met eventuele compensaties. Het kan niet dat familiale drama's ontstaan door beslissingen uit het verleden."

Groen Stekene is formeel. "Weekendverblijven zijn niet bestemd en niet geschikt voor permanente bewoning", zegt Carl Ivens. "Niet bestemd omdat de wetgeving hieromtrent duidelijk is: weekendverblijven zijn bedoeld om er zijn of haar vrije tijd door te brengen. Niet geschikt omdat ze vanuit een goede ruimtelijke ordening een te groot beslag leggen op onze open ruimte en vaak geïsoleerd en ver weg gesitueerd zijn van de dorpskernen. Bovendien zorgt de permanente bewoning voor een grotere ecologische voetafdruk. Er moeten dan rioleringen en nutsvoorzieningen aangelegd worden naar afgelegen clusters en bewoners zullen vervolgens vragen om toegangswegen te asfalteren waardoor het boskarakter verdwijnt. Ook is er nog het punt van de onbereikbaarheid voor het openbaar vervoer. De gemeenschap moet deze lasten allemaal dragen. Een degelijke sociale huisvestingspolitiek in Stekene, die nu ontbreekt, kan kansarme bewoners, ook van weekendverblijven, een haalbaar alternatief aanbieden."

Sp.a schuift het sociaal aspect iets meer naar voren. "Mensen die momenteel in een weekendverblijf wonen, moeten er kunnen blijven maar dan wel met een uitdovend karakter", vindt Christophe Creve. "Voor nieuwe weekendhuisjes of toekomstige bewoners mag men geen permanente bewoning meer toelaten. In dat geval wordt het immers gelijkgesteld met bouwgrond en dat kan niet de bedoeling zijn."

Elk huisje heeft ook zijn eigen brievenbus.
Kristof Pieters Elk huisje heeft ook zijn eigen brievenbus.6 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Leo Dupon

  Gemeente heeft ons zelf de vraag gesteld om een volledig dossier op te stellen om te regulariseren, wij hebben alles toegestuurd, bouwvergunning van in 1990, foto's enz. Waarom niet alles wat in kaart was gebracht regulariseren. Maar neen, dankzij de Groene heeft Schauwvliege weeral roet in het eten gegooid. Allez, alles mag weer van voorafgaan beginnen en het kost de gemeenschap weeral geld want er zullen natuurlijk weer "studies" gemaakt moeten worden.

 • Guido Verschueren

  Waar gebouwd mag worden mag gewoond worden, eenvoudig principe, duidelijk voor iedereen en het benadeeld niemand!

 • Guido Verschueren

  Waar gebouwd mag worden mag gewoond worden, eenvoudig principe, duidelijk voor iedereen en het benadeeld niemand!

 • Guido Verschueren

  Waar gebouwd mag worden mag gewoond worden, eenvoudig principe, duidelijk voor iedereen en het benadeeld niemand!

 • jos beverke

  Een gevolg van een lakse politiek in het verleden.De slagzin bij een bepaalde politicus was toen:" Bouw maar misschien krijg je een boete maar het blijft toch staan!"