Enaga informeert naar behoefte voor zorgproject

De vzw Enaga heeft plannen om een zorgproject op te richten in het centrum van Stekene voor mensen met een verstandelijke beperking.

De vzw zou hiervoor in zee gaan met het OCMW en krijgt een perceel grond ter beschikking achter woonzorgcentrum Zoetenaard. Enaga, wat staat voor 'Een Nest Als Geen Ander' wil een wooncomplex bouwen dat aangepast is aan de noden van de bewoners. "Zo worden er therapieruimten voorzien waar onze cliënten een zinvolle en aangepaste vrijetijdbesteding kunnen krijgen", zegt Hilde Voet van Enaga. "Onze doelgroep zijn mensen met een matige tot zware mentale beperking en mensen met een matige gedrags- en emotionele stoornis. Het moet alleszins een open tehuis zijn voor de ouders. Zij moeten op elk moment hun zoon of dochter kunnen bezoeken en samen met hen aan activiteiten kunnen deelnemen. In eerste instantie willen we dit idee aftoetsen in de gemeenschap en zien hoeveel mensen geïnteresseerd zijn in ons project. In een later stadium kunnen we dan meer concrete plannen voorstellen en weten we voor hoeveel personen we moeten bouwen." De vzw Enaga organiseert daarom een infomoment op 18 december om 19.30 uur in het woonzorgcentrum in de Kerkstraat. Inschrijven kan via info@enaga.be (PKM)