College in gesprek met inwoners

Het gemeentebestuur heeft maandagavond een buurtvergadering in Kemzeke gehouden. Sinds een half jaar trekt het Stekense college de gemeente rond om in deze buurtvergaderingen het gesprek aan te gaan met de inwoners. "Tijdens zo'n bijeenkomst kunnen we de noden en behoeften van de buurt beter leren kennen. We informeren hen ook over de belangrijkste beleidsbeslissingen en thema's voor hun leefkern", licht burgemeester Stany De Rechter toe. Zo kwam de renovatie van het oud-gemeentehuis in Kemzeke, in samenwerking met Monumentenzorg, aan bod, net als de geplande groenaanplanting rond de Kemzeekse kerk, de aanleg van de Muziekwijk en de ondersteuning voor 900 jaar Kemzeke. Ook de nieuwe fietsverbinding tussen Stekene en Kemzeke, met aan te leggen fietspaden in de Nieuw-, Stekene- en Vlasrootstraat, werd aangehaald. Klein-Sinaai en Stekene zelf kwamen al aan de beurt. De buurtvergaderingen in Koewacht en Hellestraat staan gepland voor het voorjaar van 2017. (PKM)