CD&V heeft alternatieve locatie voor 'foute brug'

CD&V stelt voor om de brug te verplaatsen naar de kruising van de Stekense Vaart en de Moervaart want daar loopt het Stiltepad (links) nu ten einde.
Foto Kristof Pieters CD&V stelt voor om de brug te verplaatsen naar de kruising van de Stekense Vaart en de Moervaart want daar loopt het Stiltepad (links) nu ten einde.
CD&V Stekene heeft een alternatieve locatie voorgesteld voor de 'foute brug' over de Stekense Vaart. Sint-Niklaas, Stekene en de provincie hebben beslist dat de houten fietsbrug zo snel mogelijk moet worden afgebroken. Amper een maand na de ingebruikname blijkt namelijk dat de brug te steil is voor vele fietsers.

De betrokken partijen hebben al laten weten dat het geen verloren kost is en de brug een andere stek kan krijgen. De problemen in de Koebrugstraat hebben vooral te maken met het feit dat er in de aanloop al een helling is, gevolgd door een heel scherpe bocht, waardoor fietsers geen snelheid kunnen maken. CD&V stelt voor om de 'foute brug' te gebruiken voor de overbrugging van de Moervaart, ter hoogte van de monding Stekense Vaart, zowat één kilometer verderop van de huidige ligging. "De wens voor een brug over de Moervaart leeft al jaren", zegt gemeenteraadslid Réno Martens. "De nood is nog groter geworden na de aanleg van het laatste deel van het Stiltepad langs de Stekense Vaart tot de Boudelowijk op Klein-Sinaai, maar de vereiste centen werden sindsdien nog niet gevonden. Een overbrugging van de Moervaart op die locatie zou de vele wandelaars, recreatieve fietsers en mountainbikers de kans bieden om op een leuke en veilige manier door te steken naar de Moerbeekse polder of richting Eksaarde. Door deze overbrugging wordt een omweg van drie à vier kilometer, onder meer langsheen de drukke verkeersas Stekene - Moerbeke, vermeden. (PKM)