Actiecomité Windstil Stekene mobiliseert tegen aanvraag zevende windturbine

De huidige windturbines langs de E34.
RV De huidige windturbines langs de E34.
Het actiecomité Windstil Stekene roept op om bezwaarschriften in te dienen tegen de mogelijke inplanting van een extra windturbine langs de E34. De aanvrager Storm 30 wil er een turbine van 200 meter hoog inplanten tussen de vijfde en zesde windturbine van Fortech-Wase Wind en Engie Electrabel.

“Als bezorgde inwoners uit Stekene hebben we begin 2017 het buurtcomité Windstil Stekene opgericht nadat de plannen bekend raakten om in een rustig landelijk en bosrijk gebied 6 windturbines van 180 meter hoog te bouwen. Wij zijn voorstander van hernieuwbare energie, maar verzetten ons tegen de inplanting van windturbines in het Wullebos, vlakbij een natuurgebied én op 350 meter van onze woningen”, klinkt het bij het actiecomité.

Erkend natuurreservaat

Het bedrijf Storm 30 heeft eind augustus 2019 een eerste aanvraag ingediend voor het plaatsen van een zevende windturbine in die zone, deze keer met een tiphoogte van 200 meter. Deze windturbine wil de aanvrager inplanten tussen de vijfde en zesde windturbine van Fortech-Wase Wind en Engie Electrabel. “De aanvraag van Storm werd op 12 december 2019 afgewezen door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Er waren volgens de deputatie 5 redenen om de vergunning te weigeren. Storm kon zich hier niet in vinden, maar in plaats van in beroep te gaan, heeft het bedrijf op 6 maart 2020 exact hetzelfde dossier ingediend”, meldt het actiecomité. “Andere projectontwikkelaars zijn nu aan het onderzoeken of een windturbinepark of een windturbinepark aan de andere kant van de E34 mogelijk is. Windturbines langs de E34 lijken misschien niet zo erg, maar het probleem is dat deze windturbines ingeplant worden vlakbij een erkend natuurreservaat, in een bos en op 350 meter van woningen.”

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift loopt tot en met 4 mei 2020. Het actiecomité roept buurtbewoners op om actie te ondernemen.
Info: www.windstilstekene.be