"Fietsertjes vallen door putten in weg"

KERKSTRAAT - Stekene | Eenrichtingsverkeer en fietssuggestiestroken na heraanleg

Een gemachtigd toezichter helpt de scholieren over aan basisschool De Wegwijzer. De leerlingen komen zelden per fiets omdat het wegdek er slecht ligt.
Kristof Pieters Een gemachtigd toezichter helpt de scholieren over aan basisschool De Wegwijzer. De leerlingen komen zelden per fiets omdat het wegdek er slecht ligt.
Ouders van scholieren klagen in Stekene het vaakst over de toestand van de Kerkstraat. Dat blijkt uit onze lezersenquête. De weg in kassei ligt er erbarmelijk bij en vooral jonge kinderen komen hierdoor makkelijk ten val. De heraanleg zou normaal gezien begin volgend jaar starten.

Met twee scholen in de omgeving maken dagelijks heel wat scholieren gebruik van de Kerkstraat . Het fietsverkeer (46%) vormt in de zomer het grootste aandeel van het verkeer, gevolgd door het autoverkeer (39%) en de voetgangers (12%). Tijdens de winter stijgt het autoverkeer tot 58% en daalt het fietsverkeer tot 26%. Zowel bij de dagelijkse gebruikers zoals scholieren als bij de eerder occasionele gebruikers zijn de slechte staat van de weg en het voetpad, de drukte in de Kerkstraat en de hoge snelheid van sommige autogebruikers de belangrijkste knelpunten. Dat blijkt uit een bevraging die de gemeente liet uitvoeren.

Geen kasseien meer

Het eerste deel van de Kerkstraat, waar de vrije basisschool Toermalijn is gevestigd, werd enkele jaren geleden al aangepakt. Het tweede deel, waar de schooluitgang is van basisschool De Molenberg, ligt er intussen bijzonder slecht bij. Het wegdek in kassei is op veel plaatsen verzakt en door het ontbreken van fietspaden ervaren ouders de straat als gevaarlijk. Dat zegt ook directrice Ann Waterschoot. "We hebben hier elke dag toezicht aan de oversteekplaats, want er wordt hard gereden. Er komen niet zoveel scholieren met de fiets naar school, maar dat heeft vooral te maken met de staat van het wegdek. Er zijn zoveel putten dat onze jongste leerlingen een hoger risico lopen om te vallen. In de winter blijft er regen staan in de putten en komen ze hier aan met natte kledij. We willen zeker het fietsgebruik stimuleren, maar dan moet wel eerst de schoolomgeving aangepakt worden."


In het eerste deel van de Kerkstraat werd gekozen voor een gelijkgronds profiel met klinkers en kasseien en een afscheiding van het voetpad met ijzeren paaltjes. De scholen, bewoners en handelaars zijn tevreden met het resultaat. "Maar de snelheid blijft wel een probleem", stelt Wim Van Goethem, uitbater van de krantenwinkel Ann&Wim vast. "Er wordt nog steeds vrij hard gereden. Ongevallen zijn er gelukkig nog niet gebeurd."


Volgens schepen van mobiliteit Kris Van Duyse (GeBe) moet de heraanleg van het resterende deel van de Kerkstraat begin volgend jaar starten. "De straat wordt daarna één grote zone 30 omdat er zoveel scholieren met de fiets passeren. In de zomer maken fietsers zelfs tot de helft van alle verkeer uit. De klachten over snelheid zijn echter subjectief. Uit de analyse van de snelheidsmetingen blijkt dat het eerder een perceptie is, wellicht door het lawaai van de kasseien."

Klaar tegen 2018

Voor de fietsers zal het comfort verhogen, want de kasseien verdwijnen definitief uit het straatbeeld. Er komt asfalt in de plaats. Na de werken zal er ook eenrichtingsverkeer worden ingevoerd vanaf de Sparrenhofdreef tot de Sint-Jozefslaan. Het is dan enkel nog mogelijk om via de Kerkstraat het centrum uit te rijden. "Door het eenrichtingverkeer moet er slechts een rijstrook worden voorzien. Zo ontstaat er voldoende ruimte om langs beide kanten ruime voetpaden aan te leggen", vervolgt Van Duyse. "Op de rijbaan zullen fietssuggestiestroken worden aangelegd. Om de snelheid af te remmen voorzien we alternerende parkeervakken."


De heraanleg van de Kerkstraat start begin volgend jaar en zal vermoedelijk in de loop van 2018 klaar zijn.