Zone 30 in hele dorpskom

GEMEENTE NEEMT DRASTISCHE MAATREGEL TEGEN TOENAME SLUIPVERKEER

Ook aan school Tilia zullen automobilisten voortaan het gaspedaal minder stevig mogen indrukken.
Lukas Ook aan school Tilia zullen automobilisten voortaan het gaspedaal minder stevig mogen indrukken.
Vanaf 1 augustus geldt in de dorpskom van Melsbroek een zone 30. Dat heeft het schepencollege gisteravond be-kendgemaakt op een mobiliteitsavond. Aanleiding is de forse toename van het sluipverkeer in het centrum van Melsbroek, waar twee scholen gelegen zijn. "Door de snelheid in de hele dorpskom terug te dringen, willen we het sluipverkeer weren", klinkt het.

Eind oktober organiseerde de gemeente Steenokkerzeel op vraag van tientallen inwoners van Melsbroek een eerste mobiliteitsavond. De opdracht van die avond was een oplossing te vinden voor het verkeerskluwen in de deelgemeente, die tal van kleine straatjes telt. Door de dagelijkse drukte op de Haachtsesteenweg zoeken heel wat automobilisten namelijk een snellere weg via de dorpskom van Melsbroek. Ondanks de aanwezigheid van twee scholen duwen de automobilisten hun gaspedaal daarbij redelijk diep in. Tot groot ongenoegen van ouders van schoolgaande kinderen, maar ook van omwonenden. En dus zochten de gemeente, de politie en scholen De Zandkorrel en Tilia een oplossing.

Sluipverkeer beperken

Die werd nu gevonden volgens het schepencollege. Gisteravond werden de inwoners geïnformeerd over de plannen in zaal Omikron. "We hebben beslist om van de hele dorpskom een zone 30 te maken", zegt mobiliteitsschepen Wim Mombaerts (Klaver/N-VA). "Momenteel mag er in vijf straten rond de scholen maximaal 30 kilometer per uur gereden worden, maar aangezien we ondervonden dat dat niet voldoende is zal die zone 30 op 1 augustus uitgebreid worden tot het gebied tussen de Stationslaan, de Wylder en de Perksesteenweg. Daarmee willen we enerzijds de snelheid naar beneden halen, maar anderzijds ook het sluipverkeer uit het centrum weren. Een zone 30 is namelijk niet aantrekkelijk voor automobilisten die de Haachtsesteenweg willen mijden. We hopen dan ook dat ze vanaf deze zomer niet meer naar sluipwegen zullen zoeken."

Regelmatig controles

De politie zal vanaf 1 september regelmatig controleren of automobilisten zich wel houden aan de nieuwe maatregel. "In augustus zal dat nog niet het geval zijn, want we willen de automobilisten de kans geven zich aan te passen", verduidelijkt Mombaerts nog. "Om duidelijk te maken dat de dorpskom een zone 30 is, zullen leerlingen zelf verkeersborden ontwerpen. Op die manier krijgt de zone 30 ook nog een persoonlijke toets."

Fietssuggestiestrook

Behalve het verlagen van de snelheid gaat de gemeente ook een fietssuggestiestrook in de Steenwagenstraat aanleggen. In de Roekensstraat worden dan weer nieuwe voetpaden aangelegd. "Al deze maatregelen moeten de dorpskom van Melsbroek veiliger maken voor zachte weggebruikers", aldus nog de mobiliteitsschepen. "Het project zal tijdens de herfst geëvalueerd en waar nodig aangepast worden."


Later komt er ook een participatievergadering over de mobiliteit in Steenokkerzeel. Daarmee wil men de problemen van het sluipverkeer in onder meer de Damlaan en de Lesagestraat aanpakken.