Vlaams geld voor nieuwe fietspaden

Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) maakt voor onze provincie 1,2 miljoen euro vrij voor de aanleg van nieuwe fietspaden. Er wordt onder meer geld gepompt in fietspaden langs de Henneaulaan in Zaventem en de Kampenhoutsesteenweg in Perk.


Omdat de helft van de verplaatsingen die Vlamingen maken vaak slechts vijf kilometer of minder bedraagt en we die verplaatsingen te weinig met de fiets doen, maakt Weyts geld vrij voor de aanleg van nieuwe fietspaden. Daarmee hoopt hij lokale gemeentebesturen aan te sporen om extra fietsverbindingen te realiseren. Zo gaat 100.000 euro naar de aanleg van het fietspad op de Hector Henneaulaan/Grensstraat in Zaventem. Die werken zijn momenteel nog volop bezig.


218.700 euro gaat dan weer naar de tweede fase van het fietspad op de Kampenhoutsesteenweg in Perk. "Ik hoop dat deze investeringen in 2018 ook als inspiratie dienen voor steden en gemeenten bij de opmaak van partijprogramma's en lokale bestuursakkoorden", zegt de mobiliteitsminister. (RD